Congrés Internacional sobre les llengües nacionals europees en l’àmbit de l’educació. Gramàtiques, textos escolars i actituds lingüístiques (Europa, segles XVIII i XIX)

Congrés Internacional sobre les llengües nacionals europees en l’àmbit de l’educació. Gramàtiques, textos escolars i actituds lingüístiques (Europa, segles XVIII i XIX). Palma, 29-30 de setembre de 2022.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest congrés és analitzar les obres escolars i didàctiques (gramàtiques, catecismes, etc.) d’ús a Europa als segles XVIII i XIX, principalment en l’espai català, i en relació amb les altres llengües que hi conviuen (llatí, castellà i francès).

La gestió de les llengües en contacte en el context de la creació i consolidació dels estats nació en l’àmbit escolar ha produït un discurs historiogràfic sobre aquests idiomes.

L’anàlisi des de la perspectiva de la lingüística interna dels textos d’ús escolar i l’estudi de les ideologies discursives presents són els dos objectius del congrés.

Paral·lelament, es vol incidir en l’anàlisi de les actituds lingüístiques en territoris lingüístics diversos: català, espanyol, francès i alemany.

Contacte de llengües

A partir de la situació del contacte lingüístic que es produeix a les aules europees, en què en alguns casos conviuen el llatí, la llengua local i la llengua d’imposició, el congrés vol revisar el discurs historiogràfic que aquest contacte produí, les actituds lingüístiques que s’hi plasmaren i, fonamentalment, les obres o textos d’ensenyament que es difongueren.

Línies de recerca

1. Les llengües nacionals europees a les gramàtiques i altres textos escolars dels segles XVIII i XIX

2. Pedagogia i gramàtica als segles XVIII i XIX

3. Pensament i actituds sociolingüístiques dels textos gramaticals dels segles XVIII i XIX

Més informació… Congrés Internacional sobre les llengües…

Administració