Congrés Internacional sobre les llengües nacionals europees en l’àmbit de l’educació (Palma, 29 i 30/9/2022)

Congrés Internacional sobre les llengües nacionals europees en l’àmbit de l’educació (Palma, 29 i 30/9/2022). En trobareu tota la informació en l’enllaç o a la pàgina web del Congrés (gramatiques.uib.cat/cilneae/).

Administració