I. Solivellas: «Les ideologies sobre el model de llengua a la catalanofonia: un estat de la qüestió»

Ivan Solivellas (Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona)
27 de maig, 17 h

Resum: En aquest seminari, s’abordarà globalment quines són les ideologies lingüístiques respecte del model de llengua a la catalanofonia, parant especial atenció al diferencialisme lingüístic i a les percepcions globals que tenen els parlants sobre el concepte d’estàndard. Així, en primer lloc, es descriuran de manera general què són les ideologies lingüístiques sobre el model de llengua i, tot seguit, s’assenyalaran alguns dels reptes que té la catalanofonia pel que fa a les percepcions sobre el model de llengua estàndard. Finalment, s’analitzaran alguns casos concrets de particularisme i de secessionisme que afecten la nostra comunitat lingüística, sense deixar de banda casos que presenten alguns paral·lelismes.

Els seminaris es faran exclusivament en línia al següent enllaç: https://bit.ly/3E4SWdk

Administració