Avançament de sumari de la Revista de Llengua i Dret número 77 – RLD blog

Logotip Revista Llengua i Dret

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) publicarà properament el número 77 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, que conté una secció monogràfica amb cinc articles aplegats sota el títol Llengua i COVID-19. El número també inclou tres articles més a la secció d’Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic; una nota; les tradicionals cròniques legislatives i jurisprudencials, per territoris, i tres recensions.

La secció monogràfica d’aquest número, que ha estat coordinada per Eva Pons Parera i Esther Monzó Nebot, analitza l’impacte que ha tingut la pandèmia de la COVID-19 en l’ús de les llengües, i especialment en la comunicació institucional. La secció inclou un estudi sobre l’avaluació de les pràctiques comunicatives a Irlanda durant la pandèmia; un estudi sobre l’impacte de la pandèmia en la comunitat sorda, i en particular en les llengües de signes catalana i espanyola; un estudi sobre la creativitat lèxica en català, pel que fa a la terminologia i la neologia; un estudi sobre la legitimació del discurs coercitiu durant la pandèmia a Austràlia, i un estudi sobre l’ús de les llengües de la immigració en les estratègies comunicatives de les institucions catalanes. A més, la nota que es publica en aquest número tracta sobre l’impacte de la COVID-19 en els serveis lingüístics de les Corts Valencianes.

La secció d’Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic inclou un estudi sobre la transcripció de corpus judicials orals, un estudi sobre les traduccions indirectes a través de l’anglès entre el serbi i l’albanès, i un estudi sobre les identitats i els rols dels intèrprets indígenes en el sistema peruà.

Finalment, aquest número conté catorze cròniques legislatives i jurisprudencials, amb novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de les llengües de diferents territoris de l’Estat espanyol i la Unió Europea. Pel que fa a les recensions, les obres que s’analitzen són: Family Multilingualism in Medium-Sized Language Communities d’Albert Bastardas-Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa Torrens-Guerrini; Diccionari de l’activitat parlamentària, del Parlament de Catalunya, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i el Centre de Terminologia TERMCAT; i Molt a favor. 57 propostes i un pacte per la llengua de Magí Camps, Míriam Martín Lloret, Rudolf Ortega, Maria Rodríguez Mariné, Ivan Solivellas, Pau Vidal, Enric Gomà.

Avancem, a continuació, els continguts dels estudis i notes del número amb els títols i els resums de cada text.

Continuar llegint: Avançament de sumari de la Revista de Llengua i Dret número 77 – RLD blog

Administració