Revista de Llengua Dret – Journal of Language and Law. Nou número 77, juny de 2022

Sumari / Sumario / Table of contents

Secció monogràfica. Llengua i COVID-19 / Sección monográfica. Lengua y COVID-19 / Monographic section. Language and COVID-19

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic / Estudios sobre lenguaje administrativo y jurídico / Essays on administrative and legal language

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística / Estudios sobre política lingüística y sociolingüística / Essays on language policy and sociolinguistics

Notes i informació / Notas e información / Notices and information

Legislació, jurisprudència i documentació / Legislación, jurisprudencia y documentación / Legislation, jurisprudence and documentation

Recensions i notícies bibliogràfiques / Recensiones y noticias bibliográficas / Book reviews and bibliographical news
Administració