Màster en Competència Lingüística i Literària (Universitat de les Illes Balears)

El Màster en Competència Lingüística i Literària és un màster semipresencial i oficial que arriba el curs 2022-23 a la tercera edició. Inclou especialitats en Lingüística General, Teoria de la Literatura, Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes. Admet matrícula condicionada (per a estudiants a qui falta el TFG i/o fins a 9 crèdits). La inscripció està oberta en primer termini fins al 8 de juliol.