Yaiza Pérez: Presència i ús del valencià en l’àmbit comercial (tesi)

Programa de Doctorat en Ciències Socials
Tesi Doctoral

PRESÈNCIA I ÚS DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT COMERCIAL

Presentada per:
Yaiza Pérez Alonso
Dirigida per:
Beatriz Santamarina Campos
València, setembre 2021

Administració