[RLD Blog] La justícia lingüística i l’anglès com a llengua global: una aproximació interdisciplinària – Josep Soler i Sergi Morales-Gálvez

El tractament teòric de l’anglès com a llengua global ha estat una font de debat constant entre experts de diferents camps d’investigació, des de la sociolingüística i la lingüística aplicada fins a la teoria política i la filosofia. Convençuts dels beneficis de buscar punts de trobada en l’encreuament d’aquestes àrees, els autors d’aquest apunt vam iniciar un projecte de col·laboració el 2019 que ha conclòs recentment amb la publicació d’un monogràfic a la revista International Journal of the Sociology of Language (número 277, edició de setembre de 2022). En el text que segueix a continuació, oferim un breu resum dels arguments principals del text amb què obrim el volum, de tipus teòric i empíric i que busquen mirar de captar millor la complexitat de l’anglès com a llengua global.

Continueu llegint

Administració