Descripció gramatical de la llengua yamalero (Colòmbia): estat de la qüestió i perspectives de futur

Aquest divendres, dia 25 de novembre, als Seminaris Virtuals del GRESIB, en David Ginebra (Universitat Autònoma de Barcelona) ens parlarà sobre el yamalero. Serà a les 17 h, a través de Zoom (https://uibuniversitat.zoom.us/j/82813719734). Trobareu el resum en un dels fitxers adjunts a aquest missatge.

Administració