Notícies SPL

Les notícies més destacades de la SPL (Generalitat de Catalunya) del mes d’octubre:

Pacte Nacional per la Llengua

Aprenentatge del català

Audiovisual i xarxes socials en català

Exposicions

Administració