Andorra: L’estudi de coneixements i usos lingüístics indica que el català és la llengua de referència de la població en coneixement i ús

L’estudi de coneixements i usos lingüístics indica que el català és la llengua de referència de la població en coneixement i úsLa ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el coordinador de l’eix sociològic d’Andorra Recerca i Innovació (ARI), Joan Micó, han presentat els resultats de la nova enquesta del 2022 de Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. L’estudi dibuixa que un 44% dels enquestats tenen el català com a llengua materna o inicial, mentre que el castellà baixa al 40,3%, el francès ho és del 10%, el portuguès del 13,5%, el 3% l’anglès i un 6,8% altres llengües (aquestes són les dades obtingudes d’una pregunta amb opció de multiresposta, és a dir, incloent-hi opcions de combinació de llengües).

Tal com ha destacat la ministra, els resultats de l’enquesta apunten que l’ús del català s’ha incrementat respecte a l’última onada d’aquest estudi. “Valorem positivament els resultats recollits que ens donen una fotografia de l’estat actual de l’ús i el coneixement de la llengua al país”, ha apuntat. Tot i això, també ha apuntat que en alguns àmbits molt concrets l’ús del català baixa respecte a l’enquesta del 2018, fet que remarca la necessitat de continuar treballant de forma intensa “per revertir la tendència a l’ús predominant del castellà”. Així mateix, Riva també ha destacat que les línies d’actuació del Pla estratègic de la cultura, que preveu accions molt clares pel que fa a la llengua, també permeten avançar en la línia de potenciació i protecció de l’ús del català.

El mostreig, un dels més antics realitzats al Principat, exposa la fotografia de la situació actual i l’evolució cada quatre anys des del 1995 fins al 2022 i té per objectiu conèixer els usos lingüístics en les relacions interpersonals a Andorra en els diversos àmbits (família, amics, feina, entitats públiques i món socioeconòmic), conèixer i quantificar les llengües maternes de la població i les llengües d’identificació (llengua pròpia) i determinar el nivell de coneixement del català i d’altres llengües presents al país (castellà, francès, portuguès, anglès i altres).

L’estudi, elaborat per ARI per encàrrec del Servei de Política Lingüística, se centra a analitzar els hàbits lingüístics de la població resident a Andorra de més de 14 anys. La mostra està formada per 747 persones i el treball de camp es va portar a terme entre el 20 de maig i el 2 de juny del 2022.

Entrant al detall d’altres resultats obtinguts per l’estudi, el 63,7% dels enquestats diuen que utilitzen el català com la llengua habitual amb les relacions amb altres persones, el 48,6% ho fa en castellà, el 6,6 en portuguès i el 5,7% en francès. Pel que fa a la llengua d’identificació o llengua pròpia, el 53,4% s’identifiquen amb el català, el 38,5% amb el castellà, el 6,5% amb el francès, el 12,3% amb el portuguès, el 2,4% amb l’anglès i un 4,9% amb altres llengües.

En l’indicador de coneixement de la llengua catalana, l’estudi dibuixa una millora respecte a l’última onada, tot i que el castellà continua sent la llengua que més coneix la població. Així, el català és conegut amb un 8,3 de mitjana –3 dècimes per sobre de l’última onada–, en una escala del 0 al 10 en què el zero és que ‘no es coneix gens ni mica’ i 10 que ‘es coneix perfectament’. Aquesta dada s’obté de la combinació de les diverses competències lingüístiques: entendre, llegir, parlar i escriure. En el cas del castellà el resultat és de 9,3, el mateix que el 2018. El francès continua sent la tercera llengua més coneguda, seguida de l’anglès i el portuguès.

L’enquesta també analitza els usos de la llengua en diferents àmbits de la vida social i laboral dels enquestats. Les dades apunten que el català segueix sent la llengua més utilitzada en tots els àmbits (a casa, amb els amics i a la feina). Així, el català obté un indicador de 3,3, en què 1 correspon a ‘gens’ i 5 a ‘molt’. La dada, que s’obté agrupant els àmbits d’ús a casa, amb els amics i a la feina, s’incrementa una dècima respecte al 2018. El castellà se situa en segona posició amb un indicador de 2,9, el portuguès obté un 1,4 i el francès un 1,3.

Tot i aquest resultat en relació als usos, destaca també que l’atenció de cara al públic en diversos sectors, inclosa l’Administració, baixa sensiblement respecte a l’última onada. Aquest element s’explica per factors demogràfics i de composició del mercat de treball, tot i que Riva ha insistit que des del Ministeri es continua treballant de forma intensa i s’amplien i reforcen els recursos gratuïts per aprendre català.

Per acabar, de la combinació d’ambdós indicadors, el de coneixement i el d’ús, s’obté l’indicador lingüístic. En les dades d’enguany el català obté un 59,3 i el castellà un 54,7, unes xifres que tornen a revertir la tendència a un indicador superior del castellà. L’indicador lingüístic del francès és de 15,5 i el del portuguès de 13,4.