Jornada: Tecnologies i drets lingüístics. L’impacte de la tecnologia en els usos i els drets lingüístics.