Tècnic/a superior planificació lingüística – Escola d’Administració Pública de Catalunya

Source: PRE145-23 – Tècnic/a superior planificació lingüística, A1-21 al Servei de Recerca, Innovació i Transferència de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya del Departament de la Presidència. Departament de la Presidència

 

Administració