Seminaris GRESIB: El llenguatge en la teoria sociològica (N. Sorolla)

https://twitter.com/GRESIB_CDSIB/status/1640733568958603264