Climent: Avaluació del suport de la UE a les llengües minoritàries