«III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana» (EDELC)

https://twitter.com/GRESIB_CDSIB/status/1654047592232173574