L’eslovè abans i després de la independència

Maja Bitenc, Universitat de Ljubljana

maja-b-5

Introducció
L’eslovè, la llengua eslava més sudoccidental, té al voltant de 2,4 milions de parlants. La majoria viu a Eslovènia, a la cruïlla dels mons romàniques, germàniques, ugro-fineses i eslaves. Hi ha minories autòctones eslovenes a la veïna Itàlia, Àustria i Hongria, així com els eslovens en altres països. En les últimes dues dècades, dues passes històriques han marcat la situació sociolingüística de l’eslovè: l’assoliment de la independència el 1991, quan l’eslovè es convertí en l’idioma oficial de la República d’Eslovènia, i la integració a la Unió Europea el 2004, quan l’eslovè es convertí en una llengua oficial de la UE.

La història i l’estatus de l’eslovè en el territori d’Eslovènia han estat modelats per fortes connexions amb altres llengües, sobretot les de les entitats polítiques multilingües en què la comunitat de parla eslovena ha viscut (l’alemany de la monarquia austro-hongaresa i el serbocroat en els estats iugoslaus). El moviment nacional eslovena al segle XIX va fer de la llengua una qüestió eminentment política, el símbol més poderós, la força unificadora més poderosa a la comunitat eslovena, que desitjava establir-se com una entitat política autònoma. Gràcies a la seva visió, els intel·lectuals (sobretot els lingüistes i els escriptors) conduïren els eslovens per la seva història ple d’esdeveniments, i la independència respecte de l’antiga Iugoslàvia s’aconseguí finalment el 1991. Immediatament després l’eslovè s’introduí en tots els àmbits on el serbocroat havia estat prèviament l’idioma principal.

Les llengües de l’antiga Iugoslàvia van perdre prestigi i els seus parlants van començar a utilitzar eslovè més i més. La demanda de cursos d’eslovè s’incrementà. Després de l’adhesió a la UE, Eslovènia es convertí en un destí atractiu per a molts immigrants, i un coneixement de la llengua eslovena ha guanyat valor a causa de la seva nova condició. Eslovènia es fa cada cop més present en l’entorn internacional, mentre que la globalització i el lliure moviment de persones i de feina també es reflecteixen en àmbits socioculturals i de comunicació. Cada cop més persones parlen eslovè com a segona llengua (o llengua estrangera), i a més de l’anglès, els eslovens aprenen altres idiomes també.

La comunitat de llengua eslovena s’enfronta ara a diversos reptes. Un és com mantenir la vitalitat de l’eslovè perquè segueixi sent la llengua dominant a la República d’Eslovènia, sense violar els principis democràtics i els drets humans bàsics dels parlants d’altres llengües que resideixen al país. Una altra és que els parlants nadius de eslovè de vegades necessiten més confiança en l’ús de diferents varietats d’eslovè en diferents situacions. A més, encara hi ha una escassetat de llibres de referència rellevants sobre l’eslovè.

La situació sociolingüística a Eslovènia
Per entendre la situació sociolingüística actual, les dades dels censos de 1991 i 2002 són claus. El 1991, el 88,3% de la població (1.690.388 persones) va declarar que l’eslovè era la seva llengua materna, mentre que el 2002 ho va fer el 87,8% (1.723.434). La proporció de parlants nadius d’eslovè es va reduir un 0,6%,tot i que el seu nombre en realitat va augmentar en 33.046.

Les dades del cens de 1991 va mostrar que hi havia gairebé el mateix nombre dels que tenen l’eslovè com a llengua materna com aquells que es declaraven ètnicament eslovens, però el 2002 gairebé 100.000 més individus van declarar que l’eslovè era la seva llengua materna dels que declararen una filiació ètnica eslovena. Eslovènia s’ha desnacionalitzat fins a cert punt, i les dades reflecteixen la vitalitat de l’eslovè i el seu estatus de prestigi a la República d’Eslovènia.

Les llengües eslaves de l’antiga Iugoslàvia, en el cens nacional de 2002, eren llengües maternes de 8% de la població. Molt darrere venia l’hongarès (0,4% de llengua nativa hongaresa), seguit per l’italià (0,2%), el romaní (0,2%) i l’alemany (0,1%).

Internament, l’eslovè és una llengua molt diversa, amb més varietat dialectal (geogràfica) que altres llengües eslaves. Té set grups dialectals i més de 40 dialectes diferents, amb diferents nivells d’intel·ligibilitat mútua i de prestigi. El parlar de Ljubljana (que inclou elements de l’argot) és cada cop més present en els mitjans de comunicació, i provoca reaccions diverses.

Encara hi ha una creença fermament arrelada que l’eslovè ‘pur i bell’ és la millor i única genuïnament correcta forma de la llengua, encara que és molt infreqüent, i el domina poca gent.

L’eslovè té una posició assegurada en els mitjans de comunicació i premsa d’Eslovènia. Hi ha cap a 100 emissores de ràdio i al voltant de 80 canals de televisió, incloent programes locals (a nivell nacional hi ha set emissores de ràdio i sis canals de televisió). Tots emeten en Eslovè, excepte els programes de ràdio i televisió nacionals per a les minories nacionals italiana i hongaresa; mentre que les emissions de Ràdio Eslovènia Internacional són en eslovè, anglès i alemany, sobretot per als estrangers i turistes a Eslovènia. Les pel·lícules estrangeres i telenovel·les es subtitulen, però els dibuixos animats per als nens són doblades. Hi ha un munt de música popular moderna en diferents varietats d’Eslovènia: L’article 86 de la Llei de Mitjans de Comunicació estableix que el 40%, pel cap baix, de la música transmesa diàriament en els programes nacionals de ràdio i televisió, el 25% en programes de ràdio i televisió d’especial importància i el 20% en altres programes de televisió o de ràdio, ha de ser la música eslovena o música produïda per músics eslovens. La premsa és gairebé exclusivament en eslovè i les publicacions més llegides estan tots en eslovè. Els programes de televisió més vistos són tots en l’eslovè, tot i que els canals de televisió estrangers estan disponibles a través de cable i televisió per satèl·lit, alguns amb subtítols eslovens.

Política lingüística
En els primers anys posteriors a la independència, hi va haver poques iniciatives en l’àmbit de la política lingüística. Els principals temes van ser l’ús públic de l’eslovè i la recerca d’un marc per a l’activitat institucionalitzada de política lingüística. El 1994, hom creà un òrgan de treball permanent per a la política i planificació lingüístiques a la comissió parlamentària per a la cultura, l’educació i l’esport, per tal de proposar propostes de política i de planificació lingüístiques al Parlament i al públic en general. També el 1994, un grup d’escriptors i científics, va escriure una carta oberta que proposava que les qüestions suposadament problemàtiques relatives a l’ús públic de la llengua eslovena fossin regulades per una llei especial. Després de llargs i polèmics debats sobre els esborranys, la Llei de l’ús públic de l’idioma eslovè va ser aprovada per l’Assemblea Nacional d’Eslovènia el juliol de 2004.

A la Secció de la Llengua eslovena del Ministeri de Cultura se li va donar la tasca de redactar un programa nacional per a la política lingüística i la Resolució sobre el Programa Nacional de Política Lingüística 2007-2011 va ser aprovada per l’Assemblea Nacional l’any 2007: el primer document legal íntegrament sobre la política lingüística d’Eslovènia. S’hi subratllen la importància i el paper de la llengua eslovena com a llengua nacional, el desenvolupament de la competència lingüística i la conscienciació lingüística. S’han assenyalat algunes debilitats, com ara la falta d’una anàlisi basada en temes de recerca empírica, i aspectes del finançament.

Entre 2011 i 2013, diferents grups d’experts van treballar successivament en un nou programa per a la política lingüística i el públic va ser convidat a fer comentaris sobre els corrents d’aire. Finalment, l’Assemblea Nacional en la sessió del 15 juliol 2013 va adoptar la Resolució sobre el Programa Nacional de Política Lingüística 2014-2018 (disponible en línia també en versió anglesa) amb dos plans d’acció complementaris, independents i exhaustives: per a l’ensenyament d’idiomes i per a la infraestructura de la llengua. La Resolució també preveu la supervisió i avaluació de l’aplicació pràctica, i els efectes socials i polítics, de la política lingüística d’Eslovènia.

La infraestructura, o corpus, de l’eslovè
Un altre tema important en la situació sociolingüística actual d’Eslovènia és la planificació de la seva infraestructura. L’ortografia i la gramàtica són sancionades per la Comissió ortogràfic i l’Institut Fran Ramovš de la Llengua eslovena. Els llibres de referència existents inclouen l’Ortografia Eslovena (2001), Diccionari de la Norma d’Eslovènia (1994, disponible en línia) i l’eslovè Gramàtica de Jo?e Toporiši?. Tots estan escrits seguint mètodes clàssics i no es basen en corpora.

El Corpus lingüístic d’Eslovènia s’han construït des dels anys 1990, la major inclouen FidaPLUS (620 milions de paraules), Nova Beseda (318 milions de paraules), i dos recents corpus: el Gigafida, amb 1,18 bilions de paraules; i el Corpus de l’eslovè parlat, amb un milió de termes.

El corpus multilingüe eslovè més gran és la Evrokorpus, que té un corpus multilingüe paral·lel amb 222 milions de paraules i textos en anglès, francès, alemany, italià, eslovè i espanyol. L’eslovè és un dels 51 idiomes de la màquina de traducció automàtica de Google i el traductor eslovè-anglès-eslovè, Presis, està disponible en línia.

En relació amb l’escassetat de llibres contemporanis de referència, de fàcil ús, el criteri actual per a la revisió lingüística / correcció fa que pràcticament tots els textos escrits per a la seva publicació han de passar primer per un corrector professional. Aquest (encara) realment passa, si més no en les principals editorials i mitjans de comunicació.

Una altra tradició és la de l’apartat de llengua, tradicionalment en forma de columnes periodístiques. Recentment, diverses consultories d’idiomes en línia s’han establert, i l’emissora nacional també porta una emissió de ràdio i televisió.

Les llengües estrangeres a Eslovènia
Segons l’Eurobaròmetre (2005), el 89% de la població d’Eslovènia afirmà ser capaç de dur a terme una conversa en almenys una llengua que no sigui la seva llengua materna, posant Eslovènia en el sisè lloc entre els països de la UE. El 61% podia parlar ‘serbocroat ‘, seguit de l’anglès (56%) i l’alemany (45%). Arran de l’adhesió d’Eslovènia a la UE, i en el context més general de la globalització, la demanda de coneixement de llengües estrangeres ha augmentat.

A l’escola primària el nombre de classes d’idiomes estrangers s’ha incrementat; la primera llengua estrangera (principalment anglès) s’introdueix abans, i una segona llengua estrangera és obligatòria en els últims tres cursos.

No obstant això, hi ha una clara necessitat d’una l’estratègia lingüística, transparent i que ho englobi tot, per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, que incorpori un major nombre de professors qualificats de llengües estrangeres.

Les minories, els immigrants i les seves llengües

Hi ha dues categories de minoria ètnica a la República d’Eslovènia: les minories clàssiques (territorials) i les comunitats ètniques recentment emergides, que comprenen principalment membres de les antigues nacions iugoslaves que van emigrar a Eslovènia entre mitjans dels anys 1960 i el començament de la dècada de 1980 (en total de 119.440 persones, o el 6,07% en el cens de 2002). La categoria de les minories ètniques històriques consisteix als hongaresos (6.243 o 0,32%, en el cens de 2002), italians (2258 o 0,11%) i romanís (3.246 o 0,17%, tot i que s’estima que en són 7-10,000 en total).

Les minories italiana i hongaresa gaudeixen d’una protecció legal relativament completa. L’article 11 de la Constitució estableix que l’italià i hongarès tenen la condició de llengües oficials regionals en els municipis on viuen les comunitats nacionals italiana i hongaresa autòctones. Per llei, les dues comunitats nacionals i els seus membres tenen el dret a l’educació en els seus propis idiomes. No obstant això, hi ha problemes amb l’exercici dels drets lingüístics de les minories ètniques en la vida quotidiana: diversos estudis confirmen la percepció que en els territoris ètnicament mixtes el bilingüisme funcional està garantit formalment però no en la pràctica.

Els membres de la comunitat romaní, amb l’estatus d’una comunitat ètnica especial i una minoria recentment format, tenen considerablement menys protecció i menys drets.

Després de la independència, la posició sociolingüística dels immigrants de l’ex-Iugoslàvia ha canviat considerablement. Els principals reptes relacionats amb els nens immigrants es refereixen al dret a aprendre la seva llengua materna i a accedir a la instrucció sistemàtica en eslovè. Les classes en la llengua i cultura maternes s’han d’organitzar per als nens immigrants d’acord amb l’article 10 de la Llei de l’Escola Primària de 1996, i de conformitat amb els acords internacionals, però això poques vegades es compleixen. Gràcies a una esmena de 2007 a l’article 10 de la Llei de l’escola primària, l’assistència per a l’aprenentatge d’eslovè com a llengua segona o estrangera ha de ser oferta quan el nen entra a l’escola, si cal. No obstant això, per ara, es financen només 35 lliçons en el primer any de l’educació dels nens immigrants, i les escoles han de trobar finançament en un altre lloc per a més suport.

Les minories eslovenes als països veïns
Hi ha tres comunitats autòctones de parla eslovena a les regions frontereres lingüísticament mixtes d’Itàlia (70-80.000 membres), Àustria (22-32,000) i Hongria (3000). Aquestes comunitats presenten importants diferències en estatus legal, oportunitats per a l’ús de l’eslovè i en l’organització de l’educació de les minories, que van des de situacions en què l’eslovè s’utilitza només en les converses privades dins les famílies, amb amics i col·legues, fins a una diglòssia parcial, en què també s’utilitza en alguns entorns eslovens minoritaris institucionals formals.

En la majoria dels casos la població eslovena està disminuint, tot i els acords bilaterals existents. D’altra banda, des de la caiguda del teló d’acer i l’obertura de les fronteres d’Eslovènia amb la UE, la comunicació més estreta entre Eslovènia i les comunitats minoritàries a l’estranger ha estat més fàcil.

A més, tot i la tendència demogràfica negativa, augmenta l’interès en l’ensenyament de l’idioma eslovè i matrícula a les escoles bilingües (a Itàlia i Àustria) gràcies a un creixent nombre de nens de famílies no eslovens. Les raons per això són principalment econòmiques (l’eslovè té un prestigi creixent), però es poden veure també com una recuperació de la (anteriorment abandonada) identitat lingüística / nacional.

El paper de la llengua eslovena a l’educació superior i la ciència
Aquesta és una qüestió de política lingüística polèmica. Hi ha un xoc entre punts de vista funcionals i simbòlics del llenguatge, i hi ha discrepàncies entre les disposicions legals en el nivell més alt, i les estratègies de cada universitat. La Llei d’Educació Superior (article 8) protegeix l’eslovè com a llengua d’ensenyament en l’educació superior. No obstant això, també permet la instrucció en un idioma estranger si hi ha ‘un nombre significatiu’ (què significa en la pràctica?) dels estudiants estrangers matriculats en els programes d’estudi, si també es proporcionen en eslovè. La Universitat de Ljubljana aspira a tenir almenys un 10% d’estrangers entre els seus estudiants i el 10% dels programes duts a terme pels professors i els programes estrangers o dels subjectes en una llengua estrangera; i l’anglès s’utilitza cada vegada més.

No hi ha consens sobre la relació ideal entre l’eslovè i l’anglès global i altres llengües estrangeres, en la publicació científica. Per assegurar el desenvolupament de la terminologia eslovè i la popularització de la ciència en el públic eslovè, l’Agència de Recerca d’Eslovènia, que finança la major part de la investigació, estableix que cada programa de recerca finançat pel pressupost de l’Estat ha de publicar almenys un article expert, i un article de divulgació, en eslovè cada any. Tot i així, hi ha deficiències en els textos especialitzats, sobretot en el camp de les ciències naturals, i en conseqüència en la terminologia eslovè.

Una altra qüestió problemàtica a les universitats d’Eslovènia és que els criteris per a la designació dels professors universitaris, els treballadors científics i altre personal de la universitat, en termes generals, primen l’escriptura i la publicació en anglès i rebaixen la publicació en eslovè.

En conclusió, l’eslovè es mantindrà en el mapa cultural, on va desenvolupar el seu espai poc després del naixement de la seva forma estàndard, per continuar la història de la creació reeixida de una llengua nacional.

Referències

European Commission (2005) Europeans and Languages: Eurobarometer. Online document:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdfhttp://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf

Komac, M. (2004) The protection of ethnic minorities in the Republic of Slovenia and the European charter for regional or minority languages. Revista de Llengua i dret 41, 39-104.

Necak Ltik, A. (2001) European plurilingualism from a national language perspective. Razprave in gradivo 38/39, 6-25.

Stabej, M. (2007a) Size isn’t everything: The relation between Slovenian and Serbo-Croatian in Slovenia. Int. J. of the Sociol. of Language 183, 13-30.

Tollefson, J.W. (1997) Language policy in independent Slovenia. Int. J. of the Sociol. of Language 124, 29-49.

Toporisic, J. (1997) Slovene as the language of an independent state. Int. J. of the Sociol. of Language 124, 5-28.

Administració