Editorial

Us presentem un nou número del Butlletí. Aquesta vegada el nostre interès se centra en les famílies multilingües: d’una banda, les dades de què disposem sobre aquesta realitat i el coneixement dels experts sobre el paper d’aquesta mena de famílies en l’evolució de la situació lingüística catalana; d’altra banda, les vivències i les percepcions dels  protagonistes, els membres d’aquestes famílies.

Esperem que aquestes dades i reflexions us interessin i us ajudin a fer-vos una idea més completa de l’important paper que les famílies lingüísticament bilingües o plurilingües tenen, i tindran de cada vegada més, en el futur del català. Sabem per diversos estudis que, a Catalunya, la transmissió lingüística intergeneracional és favorable a la llengua catalana. Dit planerament: una part significativa de persones que parlen o parlaven castellà (o altres llengües) amb els seus pares han optat per parlar català amb els seus fills, mentre que el procés invers es dóna en un nombre insignificant de casos. Doncs bé, en aquest procés d’adopció de la llengua del país com a llengua de transmissió als fills, les famílies lingüísticament mixtes hi tenen un paper molt rellevant. Vet aquí, doncs, la importància i l’interès del tema de què tractem en aquest número del Butlletí del Cercle XXI.

N’hem parlat amb quatre famílies multilingües i ens n’han parlat diverses persones que han estudiat aquesta realitat tan complexa, una de les quals, a més, forma part d’una família multilingüe.

Així, doncs, en aquest nou número del Butlletí del Cercle XXI hi trobareu els continguts següents:

En primer lloc, “Els usos lingüístics a les llars de Catalunya”, de la sociòloga Elena Sintes Pascual. L’autora, a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, ens proporciona una visió general de la situació de les llengües a les llars de Catalunya, amb particular esment a les llars lingüísticament mixtes.

En segon lloc, us proposem unes converses que hem tingut amb quatre famílies lingüísticament mixtes (català i una altra llengua) que ens expliquen la seva experiència, les seves percepcions, la transmissió de la llengua (de les llengües) als fills, la influència de l’entorn i el paper de l’escola en l’adquisició de les llengües…

A continuació, Anna Solé, llicenciada en econòmiques i humanitats, ens explica, de Brussel·les estant i des de la seva experiència familiar directa el resultat d’una recerca que ha publicat recentment en el seu llibre Bilingües des del bressol. Educar els fills en diverses llengües. El llibre tracta dels criteris i recomanacions sobre l’educació bilingüe i multilingüe dels infants i presenta diversos estudis de cas de famílies multilingües amb diverses combinacions lingüístiques.

En quart lloc, l’empresari Toni Fernández, també membre d’una família multilingüe, ens aporta una reflexió sobre la relació entre el multilingüisme en la família i la societat.

Finalment, des d’un punt de vista més quantitatiu, el sociòleg Natxo Sorolla, del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona, fa una anàlisi de les famílies lingüísticament mixtes a partir de les dades que proporciona per a Catalunya l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (2008) (Secretaria de Política Lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya).

Us donem tot seguit tres referències relacionades amb el tema del Butlletí:
BOIX, Emili. Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona. Sant Cugat del Vallès: Edicions Rourich, 2009. Premi de sociolingüística ‘Jaume Camp’ 2010.

En venda a la llibreria Catalònia, Ronda de Sant Pere, 3 (08010 Barcelona), http://www.llibreriacatalonia.cat. Per a altres punts de venda, adreceu-vos a l’autor: eboix@ub.edu.

SOLÉ MENA, Anna. Multilingües des del bressol. Educar els fills en diverses llengües. Barcelona: Editorial UOC, 2009. ISBN 978-84-9788-842-4. Preu €16. També disponible en versió traduïda al castellà. Informació:
http://www.editorialuoc.cat/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=506

Bilingual Family Newsletter. Subscripció anual €15.
http://www.bilingualfamilynewsletter.com/

Cercle XXI

Desembre de 2010