La recerca i la gestió dels espais costaners i marins protegits als Països Catalans

Presentació

Josep Peñuelas i Reixach, president de la Institució Catalana d’Història Natural
Francesc Piferrer i Circuns, Societat Catalana de Biologia
Ricard Guerrero Moreno, secretari científic de l’Institut d’Estudis Catalans

Moderadors:
Josep Germain i Otzet
Andreu Salvat i Saladrigas

Ponències

Recerca i gestió a dos espais costaners i marins fronterers: Cervera-Banyuls i Cap de Creus 
Josep Lloret, Departament de Ciències Ambientals, UdG i membre del comitè assessor de la Reserva Marina de Cervera-Banyuls (Catalunya Nord)


La recerca i la gestió als espais costaners i marins del delta de l’Ebre

Carles Ibàñez, cap de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics (UEA-IRTA)


Contribució dels projectes LIFE a la gestió del litoral del Parc Natural de l’Albufera
Jordi Domingo, coordinador del projecte LIFE Medi Ambient ECOLIGHT. Oficina Tècnica Devesa-Albufera (València)


La recerca i la gestió als espais costaners i marins de la Sardenya , amb particular referència a l’Alguer
Antonio Torre, consultor ambiental; membre de la Comissió de la Reserva de l’Àrea marina protegida de Cap de Caça-Illa Plana. Responsable de la secció de Medi ambient de l’Obra Cultural de l’Alguer

Resum Ponència


La recerca i la gestió aplicada a la conservació en espais naturals protegits d’Eivissa i Menorca
Carles Santana, director del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Centre d’Interpretació Rodríguez-Femenias


Figures de protecció, recerca i estratègies de gestió als ecosistemes litorals de les Illes Balears

Guillem Xavier Pons, professor del Departament de Ciències de la Terra de la UIB i membre de la Junta de la Societat d’Història Natural de les Balears


La recerca des de les ONG de conservació: de l’estudi i el seguiment d’ocells a la protecció d’espais costaners i marins
Cristina Sànchez, delegada de SEO/BirdLife a Catalunya

Resum Ponència


Valors i funcions de les zones humides litorals
 i els seus conflictes de gestió
María José Viñals, Universitat Politècnica de València. Directora de l’Oficina d’Acció Internacional


Les reserves marines i els grans vertebrats: utilitat i criteris de disseny
Lluís Cardona, GRC Grans Vertebrats Marins, Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra

Resum Ponència


El projecte DEDUCE (Interreg IIIC): indicadors de desenvolupament sostenible en els espais naturals marins i costaners

Xavier Martí, cap de l’Àrea d’Estudis, Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (DMAH)

Taula Rodona. La recerca i la gestió en els espais costaners i marins protegits

Ramon Luque, director general de Medi Natural (DMAH)
Santiago Juan, Sotsdirector general d’Actuació
Joandomènec Ros, Departament d’Ecologia, Facultat de Biologia (UB) i secretari general de l’IEC
Jordi Serra, Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, UB
Josep Lloret, Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona
Andreu Salvat, secretari de la Institució Catalana d’Història Natural

Vegeu la ressenya de la sessió en el Notícies de la ICHN