Sessió inaugural del curs 2013-2014

Dimecres 27 de novembre de 2013, a les 7 del vespre, a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC. Sessió inaugural. El delta de l’Ebre en perill? Una anàlisi dels reptes i de les realitats de la gestió de l’aigua al Baix Ebre, a càrrec de Narcís Prat, Grup de Recerca FEM (Freshwater Ecology and Management Group), Universitat de Barcelona, Carles Ibáñez, IRTA, Sant Carles de la Ràpita i Antoni Munné, Agència Catalana de l’Aigua. Invitació

L’any 2003, l’Institut d’Estudis Catalans va publicar un treball sobre el el Pla Hidrològic Nacional i el seus efectes al baix Ebre (1) La base d’aquest treball va servir, en el seu moment, per elaborar una proposta de règim de cabals ambientals al tram final del riu Ebre, que va ser posteriorment adoptada per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE) l’any 2007 a efectes de fer les corresponents aportacions al document base per a l’elaboració del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE) (requeriment que deriva de l’aplicació del Pla Hidrològic Nacional). La proposta de cabals ambientals va ser adoptada pel Parlament de Catalunya i posteriorment enviada a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per ser incorporada al Pla de Gestió de la Conca de l’Ebre (PHCE), que finalment no ha estat presa en consideració per falta d’acord entre la Generalitat i l’Estat.. Uns dels principals elements de protecció del delta de l’Ebre, en el qual el PIPDE hi atribuïa una especial atenció, era l’establiment d’un adequat règim de cabals ambientals, que permetés la subsistència dels hàbitats deltaics, la contenció de la falca salina, la mitigació de la subsidència i, en general, la preservació dels serveis ambientals que proporciona el riu (pesca, marisqueig, lleure, etc.). Aquest ha estat un tema que des de la primera proposta aprovada per la CSTE ha sofert una constant millora i treball realitzat des de l’IRTA i l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual cosa, es disposa en l’actualitat de bon coneixement per a poder concretar els règims de cabals mínims i els principals reptes per poder preservar els ecosistemes existents al tram final del riu Ebre i el seu Delta. En aquesta ponència repassarem tots els aspectes que vàrem tractar en el treball publicat per l’IEC al 2003, i molt especialment el tema del règim de cabals. Finalment farem una revisió actualitzada dels diferents aspectes que contemplava el nostre treball de fa 10 anys, i les perspectives d’acompliment que tenen.

1) Prat, N & Ibáñez, C. 2003 «Avaluació crítica del pla hidrològic Nacional i proposta per una gestió sostenible de l’aigua al Baix Ebre». Institut d’Estudis Catalans, Secció de Ciències Biològiques. 127 pag.

En acabar l’acte, s’oferirà una copa de cava als assistents.