Delegació de la Serralada Litoral Central

Tronades científiconaturalistes

Dimecres 8 de maig de 2019, a les 19.30 h, Tronada número 28, Els seguiments de la biodiversitat a llarg termini, una eina per a la gestió i la conservació, a càrrec de Joan Real.

Consulteu el web de la Delegació de la Serralada Litoral Central