Els cursos naturalistes de la Institució

· 10, 11 i 12 de maig de 2019, La ciència marina actual sobre el territori del delta de l’Ebre, a càrrec d’Esther Garcés i de Jordi Camp, Institut de Ciències del Mar.

· 18 i 19 de maig de 2019, Introducció a l’aracnologia, a càrrec de Miquel A. Arnedo, Adrià Bellvert i Marc Domènech, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona.

· 25 i 26 de maig de 2019, Reconeixement, mostreig i estudi dels insectes de Catalunya, a càrrec de Victor Sarto, biòleg i farmacèutic

· 1 i 2 de juny de 2019, Flora i vegetació de les serres litorals mediterrànies, a càrrec de José M. Blanco, biòleg, Secció de Botànica i Micologia, Universitat de Barcelona.

Sortides tècniques a projectes de camp

11 de maig de 2019, de 9,30 a 13 h, Projecte Fonts, a la vall de l’Espinal, Argentona (el Maresme).

Visita de dues fonts on es seguiran els protocols de mostreig del projecte: s’analitzaran diferents característiques fisicoquímiques de l’aigua i es determinaran els briòfits que hi creixen. A càrrec de Marcos Fernández-Martínez i Jordi Corbera, Delegació de la Serralada
Litoral Central de la ICHN.

Per a més informació i inscripció: Secretaria de la ICHN; telèfon: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.

Consulteu el programa complet