Els cursos naturalistes de la Institució i sortides tècniques a projectes de camp

Sortides tècniques a projectes de camp

10 i 11 d’agost de 2019, de 8 a 17 h, al Port del Comte (el Solsonès), Seguiment del gall fer al Solsonès. Cens de pollicades (comptatge de femelles amb polls i d’adults) en àrees de cria del Solsonès, a càrrec de David Guixé.

Per a més informació i inscripció: Secretaria de la ICHN; telèfon: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.

Consulteu el programa complet