Natura, ús o abús?

La revista Land acaba de publicar l’article «Impacts of Use and Abuse of Nature in Catalonia with Proposals for Sustainable Management». Podeu accedir al text de l’article mitjançant l’adreça https://doi.org/10.3390/land10020144. Podeu trobar una versió prèvia en català al web de la ICHN.

Aquest article conté les dades més rellevants i les propostes elaborades pels diferents treballs realitzats en el marc del projecte Natura, ús o abús? (2018-2019) impulsat des de l’IEC i que podreu trobar en la seva versió íntegra al web del projecte.