Sortides Naturalistes per a Joves

Diumenge 19 de març de 2023, de 9 a 18 h, sortida guiada a La Puda de Montserrat i Sant Salvador de les Espases (Baix Llobregat), per conèixer la geologia espectacular i molt variada de l’entorn de la Puda de Montserrat (roques del Quaternari, de l’Eocè, del Paleocè, del Triàsic i del Paleozoic; font termal sulfurosa, congost del Cairat, discordança progressiva, etc.). Per a més informació, consulteu el programa.

La sortida és gratuïta, però cal inscriure-s’hi prèviament a l’adreça ichn@iec.cat, fent constar el nom, els dos cognoms i el vostre NIF per donar validesa a l’assegurança.