Activitats de les Seccions de Ciències de l’IEC

Dilluns 12 de juny de 2023, a les 19 hores, a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, tindrà lloc la conferència No mobilitat; equitat, eficiència i sostenibilitat, a càrrec de Francesc X. Ventura i Teixidor, arquitecte i doctor en enginyeria del territori. Organitzada per la Secció de Ciències i Tecnologia.

L’acte també s’emetrà en directe mitjançant mitjançant YouTube i la Plataforma Zoom

Resum

Històricament s’havia considerat el dret a moure’s lliurement com un símbol de progrés i civilitat, encara que des de finals del segle passat s’hagin estudiat fenòmens, socials i clínics, d’individus que refusen el contacte amb la comunitat i s’aïllen en el seu univers domèstic.

La pandèmia de la COVID-19 ha canviat molts paradigmes també en aquest aspecte. Primer amb la prevalença del dret a la seguretat sanitària per damunt del de llibertat de moviments, fins i tot, demonitzant determinades formes de desplaçament. Però al mateix temps implementant condicions per assolir un cert nivell de qualitat de vida, tot i l’aïllament domiciliari.

La qüestió que cal plantejar-se ara és si, a la llum de l’experiència viscuda, es pot assolir el dret a viure en plenitud sense necessitat (o per impossibilitat) de mantenir un contacte físic amb la resta de la societat. És a dir, si cada persona té dret a escollir lliurement el grau de contacte social que necessita per a desenvolupar el seu projecte vital.

Si aquesta societat, mitjançant les expressions legals pertinents, reconeix aquest dret a la «no mobilitat», cal que assumeixi també l’obligació de desplegar els mecanismes —infraestructures, edificacions, serveis, ordenances o protocols— que ens permetin modular la intensitat de les nostres interactuacions, físiques o virtuals, en educació, sanitat, cultura, lleure, treball o participació democràtica.

Les decisions sobre la «normalització» de la manera en què decidim relacionar-nos (el caràcter no patològic de l’aïllament) tindran conseqüències profundes sobre l’urbanisme, la mobilitat i el funcionament de les estructures d’equipaments i serveis de les nostres ciutats.

Francesc X. Ventura i Teixidor

Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en enginyeria del territori per l’Institut Superior Tècnic de la Universitat de Lisboa. Ha tingut funcions directives a l’Administració pública: cap del Gabinet del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (1985-1988), director general d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (1989-1997), president del Comitè Executiu i director general de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i assessor del conseller de Política Territorial i Obres Públiques (1997-2004). És soci fundador de Mobilitat i Eficiència Locacional i, des del 2004 fins a l’actualitat, és director gerent de VVM, SL, totes dues, empreses consultores en l’àmbit de l’urbanisme, l’enginyeria urbana i la mobilitat, amb activitat a Catalunya, la resta d’Espanya, Àfrica del Nord i centre i sud d’Amèrica. També ha exercit la docència en màsters, postgraus i cursos internacionals i és autor de diversos llibres i articles tècnics sobre urbanisme, mobilitat i transport.