Catàleg de la biodiversitat de Catalunya

Amb l’objectiu de posar al dia el catàleg de la biodiversitat de Catalunya, la ICHN, amb la participació dels principals especialistes en l’estudi dels diferents grups d’organismes, treballa en l’elaboració del llistat actualitzat de les espècies presents al territori català i també recull informació sobre el seu grau d’endemisme, amenaça i protecció. En aquesta pàgina web es publicaran els llistats que es vagin obtenint al llarg dels propers anys.

Aquest projecte entronca amb la participació de la ICHN en el Catalan Biogenome Project, que es proposa elaborar el catàleg del genoma dels organisme eucariotes dels Països Catalans.

Fongs
Basidiomicots, 3.494 tàxons
Ascomicets, entomoftoromicets, blastocladiomicets, glomeromicets, mucoromicets i zoopagomicets, 2.025 tàxons
Mixomicets, 237 tàxons
Oomicots, 75 tàxons
Jaume Llistosella – Universitat de Barcelona – Març de 2021

Líquens
Líquens i fongs liquenícoles, 1.732 tàxons; espècies dubtoses, 36 tàxons
Nèstor Lluís Hladun, Xavier Llimona, Esteve Llop i Antonio Gómez-Bolea – Universitat de Barcelona – Novembre de 2019.

Briòfits
Antocerotes, 4 tàxons; hepàtiques, 191 tàxons; molses, 635 tàxons
Llorenç Sáez, Elena Ruiz i Montserrat Brugués – Universitat Autònoma de Barcelona – Octubre de 2019.

Plantes vasculars
Plantes vasculars (excepte poàcies), 4.452 tàxons.
Llorenç Sáez i Pere Aymerich – Universitat Autònoma de Barcelona – Desembre de 2020

Platihelmints
Platihelmints de vida lliure: Triclàdides, 28 tàxons
Marta Riutort; Marta Álvarez Presas; Eduardo Mateos; Miquel Vila Farré – Universitat de Barcelona – Març de 2021

Platithelmints de vida lliure: Microturbelaris: 22 tàxons
Carolina Noreña; Eduardo Mateos – Museu Nacional de Ciencias Naturales; Universitat de Barcelona – Març de 2021.

Platithelmints de vida lliure: Policlàdides, 22 tàxons
Carles Novell (doctorat UB) – Juliol de 2021.

Briozous
Briozous, 264 tàxons
Teresa Madurell; Mikel Zabala – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Juliol de 2020

Braquiòpodes, foronis i entoproctes
Braquiòpodes, foronis i entoproctes, 28 tàxons
Teresa Madurell – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Febrer de 2021

Mol·luscs
Mol·luscs continentals, 346 tàxons
Jordi Cadevall, Vicenç Bros, Jordi Corbella, Glòria Guillén, Albert Orozco i Miquel Capdevila – Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia – Octubre de 2019

Mol·luscs marins, 1.305 tàxons
Andrea Cabrito; Manuel Ballesteros – Universitat de Barcelona – Octubre de 2020

Cordats no vertebrats
Cefalocordats: 1 tàxon
Jordi Garcia Fernández – Universitat de Barcelona – Agost de 2021

Tunicats: 151 tàxons
Xavier Turon – Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB/CSIC) – Agost de 2021

Aràcnids
Escorpins, 3 tàxons; pseudoescorpins, 65 tàxons; solífugs, 1 tàxon; palpígrads, 2 tàxons; aranèids, 781 tàxons; opilions, 33 tàxons.
Marc Domènech i Miquel Àngel Arnedo – Universitat de Barcelona – Novembre de 2020

Crustacis
Malacostracis: cumacis, 56 tàxons.
Jordi Corbera – Institució Catalana d’Història Natural – Abril de 2020

Malacostracis: estomatòpodes, 6 tàxons
Pere Abelló – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Juny de 2020

Malacostracis: eufausiacis, 12 tàxons.
Joan E. Cartes – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) – Mar de 2021

Malacostracis: lofogàstrids, 3 tàxons; misidacis, 57 tàxons
Carles San Vicente – Institució Catalana d’Història Natural – Juliol de 2020

Malacostracis: isòpodes marins – 75 tàxons
Josep Castelló – professor honorífic, Universitat de Barcelona – Juny de 2020

Malacostracis: decàpodes, 244 tàxons
Pere Abelló, Ferran Palero i Guillermo Guerao – Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC); Universitat de València – Desembre de 2020

Malacostracis: amfípodes marins, 256 tàxons
Antonio Jimeno Fernández – Institució Catalana d’Història Natural – Desembre de 2020

Odonats
Odonats, 70 tàxons
Pere Luque – Institució Catalana d’Història Natural – Novembre de 2019

Ortòpters
Ortòpters, 184 tàxons; espècies dubtoses, 8 tàxons
Rafael Carbonell – Antaxius. Grup d’estudi dels ortòpters de Catalunya (ICHN) – Octubre de 2020

Heteròpters
Heteròpters, 1.079 tàxons
Marta Goula, Víctor Osorio, Jan Tomàs i Marcos Roca-Cusachs – Universitat de Barcelona – Octubre de 2019

Tricòpters
Tricòpters_ 157 tàxons
Núria Bonada – Universitat de Barcelona – Juliol de 2021

Lepidòpters
Macrolepidòpters, 1.565 tàxons
Jordi Dantart – Societat Catalana de Lepidopterologia – Novembre de 2020

Dípters
Queroplàtids i micetofílids: 68 tàxons
Rafael Carbonell Font – Institució Catalana d’Història Natural – Juny de 2021

Culícids: 43 tàxons
Carles Aranda – Consell Comarcal del Baix Llobregat – Juliol de 2021

Vertebrats
Peixos continentals, 61 tàxons; amfibis i rèptils, 57 tàxons; ocells, 481 tàxons; mamífers, 103 tàxons; vertebrats al·lòctons no establerts, 181 tàxons.
Júlia Alcaraz – Universitat de Barcelona – Desembre de 2019.

Peixos marins, 512 tàxons
Lluís Mercader i Bravo – Novembre de 2020


Descarregueu-vos els catàlegs en format excel.Normativa de protecció

Documentació addicional

Categories d’amenaça de la UICN

EX-Extingida
EW-Extingida en estat silvestre
CR-En perill crític
EN-En perill
VU-Vulnerable
NT-Quasi amenaçada
LC-Preocupació menor
DD-Dades deficients
NE-No avaluada
RE-Extingida regionalment
NA-No aplicable