Aportacions de la recerca a la gestió dels espais naturals protegits dels Països Catalans

jornada_recerca_pratEl Prat de Llobregat, 21 i 22 d’octubre de 2011

Programa

Ponències

Recerca, conservació i gestió de la biodiversitat al Parc Natural Regional de Port Comte (Alguer, Sardenya, Itàlia), a càrrec de Vittorio Gazale, Parc Natural Regional de Port Comte i d’Antoni Torre, Institut d’Estudis Catalans i Institut per al Desenvolupament Ambiental de la Mediterrània.

• La recerca als espais marins protegits de la Mediterrània catalana, a càrrec de Mikel Zabala, Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona.

Prioritats de la recerca en la conservació dels espais naturals protegits de les Illes Balears, a càrrec de Guillem X. Pons, Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears.

El coneixement i la conservació de la biodiversitat a les reserves naturals de la Catalunya Nord, a càrrec de Jean-André Magdalou, Federació de les Reserves Naturals Catalanes, Reserva Natural Nacional del Bosc de la Massana.

La recerca i la conservació del medi natural pirinenc a Andorra, a càrrec de Roger Caritg, Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA), Institut d’Estudis Andorrans (IEA).

El coneixement i la gestió dels ecosistemes aquàtics a Catalunya, a càrrec de Sergi Sabater, Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona.

L’estudi i la conservació de la flora a les terres valencianes, a les Illes i al Principat, a càrrec de Josep A. Rosselló, Jardí Botànic Marimurtra, Fundació Carl Faust, Blanes.

Aportacions de la recerca a la conservació dels espais estèpics de la Franja de Ponent, a càrrec de David Badia, Escola Politècnica Superior d’Osca, Universitat de Saragossa.

• La recerca aplicada a la formulació de plans de conservació de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona: el cas del Parc Natural del Montseny, a càrrec de Daniel Guinart, Parc Natural del Montseny, Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona.

• El programa de conservació i seguiment de la biodiversitat de la Xarxa de Parcs de la Generalitat de Catalunya, a càrrec de Francesc Diego, Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Sortida

• El canvi ambiental a la Mediterrània: la perspectiva del paisatge. Joan Pino, Ferran Rodà, Corina Basnou, Maria Guirado, CREAF, UAB.

• Estat actual i dinàmica de les poblacions de trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.) al delta del Llobregat. Joan Pino i Enric de Roa.

XI Seminari de gestió ambiental de la ICHN

Ripoll, 18 i 19 de desembre de 2010
Seminari_Capcaleres_Ter_FreserConclusions

Presentacions

X Seminari de gestió ambiental de la ICHN

Àger, 11 i 12 de desembre de 2010

Seminari_del_MontsecConclusions

Presentacions

Fongs, líquens i briòfits que requereixen mesures de conservació a Catalunya

Consulteu el document sencer

Espècies que es podrien incloure en un futur decret de protecció dels
fongs, líquens i briòfits de Catalunya

FONGS

Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát Hygrophorus carneogriseus Malençon
Caloscypha fulgens (Pers.: Fr.) Boud. Melanophyllum eyrei (Massee) Singer
Cantharellus melanoxeros Desm. Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda
Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire
Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara
Entoloma bloxamii (Berk.) Sacc. Sarcodon fuligineoviolaceus (Kalchbr) Pat.
Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein: Fr.) Pouzar Suillus flavidus (Fr.: Fr.) Singer
Geastrum fornicatum (Huds.: Fr.) Hook. Tricholoma colossum (Fr.) Quél.
Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) Gray Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst.
Hericium erinaceus (Bull.) Pers.

Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.

LÍQUENS

Acarospora nodulosa var. reagens (Zahlbr.) Clauzade & Cl. Roux Parmotrema crinitum (Ach.) M. Choisy
Cladonia mediterranea P. A. Duvign. & Abbayes Parmotrema hypoleucinum (J. Steiner) Hale
Coscinocladium gaditanum (Clemente) A. Crespo, Llimona & D. Hawksw. Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Diploschistes ocellatus (Fr.) Norman Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell Roccella phycopsis Ach.
Immersaria usbekica (Hertel) M. Barbero, Nav.-Ros. & Cl. Roux Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.
Letharia vulpina (L.) Hue Sticta limbata (Sm.) Ach.
Lethariella intricata (Moris) Krog Teloschistes contortuplicatus (Ach.) Clauzade & Rondon
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell Teloschistes lacunosus (P. Rupr.) Savicz
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Waynea stoechadiana (Abassi & Cl. Roux) Cl. Roux & P. Clerc
Nephroma parile (Ach.) Ach.

BRIÒFITS

Acaulon casasianum Brugués & H. A. Crum Mannia fragrans (Balbis) Frye & L. Clark
Acaulon fontiquerianum Casas & Sérgio Mylia anomala (Hook.) Gray
Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) C. Hartm. Oedipodiella australis (Wager & Dixon) Dixon
Aschisma cuynetii (Bizot & R. B. Pierrot) J. Guerra & M. J. Cano Oncophorus wahlenbergii Brid.
Bryoerythrophyllum inaequalifolium (Taylor) R. H. Zander Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth.
Buxbaumia aphylla Hedw. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G. L. Sm.
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain
Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda Riella cossoniana Trab.
Campylopus oerstedianus (Müll. Hal.) Mitt. Scapania verrucosa Heeg
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin Sphagnum centrale C. E. O. Jensen
Dicranum leioneuron Kindb. Sphagnum fuscum H. Klinggr.
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. Sphagnum magellanicum Brid.
Entodon cladorrhizans (Hedw.) Müll. Hal. Syntrichia fragilis (Taylor) Ochyra
Entosthodon durieui Mont. Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra.
Entosthodon kroonkurk Dirkse & Brugués Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth.
Entosthodon mouretii (Corb.) Jelenc Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.
Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M. Fleisch Timmia megapolitana Hedw. subsp. megapolitana
Kurzia sylvatica (A. Evans) Grolle Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.

Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs.

Espècies de fongs, líquens i briòfits actualment protegides per la normativa catalana, estatal o internacional

(Es marquen amb color les espècies que en aquest informe es proposa protegir a Catalunya)

BRIÒFITS

Espècie

Norma de protecció

Orthotrichum rogeri Brid. Conveni per a la Conservació de la vida salvatge i els hàbitats naturals a Europa, annex 1: espècies de la flora estrictament protegides.Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, annex II: espècies animals i vegetals d’interès comunitari per a la conservació de les quals és necessari designar zones especials de conservació.
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, annex II: espècies animals i vegetals d’interès comunitari per a la conservació de les quals és necessari designar zones especials de conservació.
Brioeritrophyllum inaequalifolium PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (capçaleres de Ter i del Freser).
Entosthodon durieui * PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (cap de Creus).
Leucobrium juniperoideum PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (penya-segats de la Muga ).
Oedipodiella australis PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (cap de Creus, massís de l’Albera).
Ptilium crista-castrensis PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (capçaleres de Ter i del Freser, eth Portillon).
Scorpidium scorpioides PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (Naut Aran).
Sphagnum sp.** PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (capçalera de la Noguera Ribagorçana , capçalera de la Noguera de Vallferrera i la Noguera de Cardós, massís del Montseny, Naut Aran).
Sphagnum subnitens PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (massís de Cadiretes).
Acaulon casasianum *** PEIN, annex 3: espècies de la flora estrictament protegides (vall del riu Llobregós).
* Al PEIN apareix citada com Funaria mustafae
** Hauria de ser Sphagnum sp. pl., ja que es fa referència a totes les espècies del gènere Sphagnumque es troben en els espais indicats.
*** Al PEIN apareix citada com Tortula sp.

La recerca i la gestió dels espais costaners i marins protegits als Països Catalans

Presentació

Josep Peñuelas i Reixach, president de la Institució Catalana d’Història Natural
Francesc Piferrer i Circuns, Societat Catalana de Biologia
Ricard Guerrero Moreno, secretari científic de l’Institut d’Estudis Catalans

Moderadors:
Josep Germain i Otzet
Andreu Salvat i Saladrigas

Ponències

Recerca i gestió a dos espais costaners i marins fronterers: Cervera-Banyuls i Cap de Creus 
Josep Lloret, Departament de Ciències Ambientals, UdG i membre del comitè assessor de la Reserva Marina de Cervera-Banyuls (Catalunya Nord)


La recerca i la gestió als espais costaners i marins del delta de l’Ebre

Carles Ibàñez, cap de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics (UEA-IRTA)


Contribució dels projectes LIFE a la gestió del litoral del Parc Natural de l’Albufera
Jordi Domingo, coordinador del projecte LIFE Medi Ambient ECOLIGHT. Oficina Tècnica Devesa-Albufera (València)


La recerca i la gestió als espais costaners i marins de la Sardenya , amb particular referència a l’Alguer
Antonio Torre, consultor ambiental; membre de la Comissió de la Reserva de l’Àrea marina protegida de Cap de Caça-Illa Plana. Responsable de la secció de Medi ambient de l’Obra Cultural de l’Alguer

Resum Ponència


La recerca i la gestió aplicada a la conservació en espais naturals protegits d’Eivissa i Menorca
Carles Santana, director del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Centre d’Interpretació Rodríguez-Femenias


Figures de protecció, recerca i estratègies de gestió als ecosistemes litorals de les Illes Balears

Guillem Xavier Pons, professor del Departament de Ciències de la Terra de la UIB i membre de la Junta de la Societat d’Història Natural de les Balears


La recerca des de les ONG de conservació: de l’estudi i el seguiment d’ocells a la protecció d’espais costaners i marins
Cristina Sànchez, delegada de SEO/BirdLife a Catalunya

Resum Ponència


Valors i funcions de les zones humides litorals
 i els seus conflictes de gestió
María José Viñals, Universitat Politècnica de València. Directora de l’Oficina d’Acció Internacional


Les reserves marines i els grans vertebrats: utilitat i criteris de disseny
Lluís Cardona, GRC Grans Vertebrats Marins, Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra

Resum Ponència


El projecte DEDUCE (Interreg IIIC): indicadors de desenvolupament sostenible en els espais naturals marins i costaners

Xavier Martí, cap de l’Àrea d’Estudis, Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (DMAH)

Taula Rodona. La recerca i la gestió en els espais costaners i marins protegits

Ramon Luque, director general de Medi Natural (DMAH)
Santiago Juan, Sotsdirector general d’Actuació
Joandomènec Ros, Departament d’Ecologia, Facultat de Biologia (UB) i secretari general de l’IEC
Jordi Serra, Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, UB
Josep Lloret, Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona
Andreu Salvat, secretari de la Institució Catalana d’Història Natural

Vegeu la ressenya de la sessió en el Notícies de la ICHN