Projecte de Corpus de la llengua de signes catalana (LSC)

 

Avui iniciem el noticiari del projecte del Corpus llengua de signes catalana (LSC). Com alguns de vosaltres sabreu, l’any 2012 l’Institut d’Estudis Catalans va iniciar un projecte pilot de Corpus de l’LSC. Aquest projecte pretén recopilar dades de signants natius d’LSC d’arreu de Catalunya, per tal de poder estudiar la varietat regional, de registre i generacional de l’LSC. Fins ara hem fet enregistraments a cinc localitats, que són Terrassa, Lleida, Blanes, Palafrugell i Barcelona. De cada lloc s’han escollit sis persones sordes natives i s’han dividit en parelles home-dona per a cada una de les franges d’edat següents: de 18 a 30 anys, de 31 a 50 i majors de 51. Quan acabi aquesta etapa del projecte, s’hauran enregistrat 42 signants i s’hauran obtingut 63 hores de gravació. Tot aquest material estarà disponible a internet, organitzat per activitats i amb les corresponents anotacions. Confiem que serà una eina de gran utilitat per a l’elaboració de materials en LSC, la investigació lingüística i la creació d’una base de dades lexicogràfica de l’LSC.

Share