Els enregistraments fets a l’APESOTE i a la FESOCA

 

Els primers enregistraments del Corpus LSC es van dur a terme a l’Associació de persones sordes de Terrassa (APESOTE) durant el mes de setembre del 2013. Allà vam filmar les parelles home-dona d’edat adulta i d’edat avançada. L’amable rebuda d’APESOTE, per mitjà dels socis i de la Noelia Hernández, que va actuar d’intermediària, va fer que poguéssim dur a terme la feina i les filmacions amb molta comoditat. Com que a APESOTE no hi havia joves sords que complissin els criteris d’edat, la parella de joves sords es va enregistrar a la FESOCA, l’octubre del 2013 gràcies a la col·laboració de la Comissió de Joventut de la FESOCA.

Share