Difusió del projecte de Corpus de l’LSC

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte del Corpus, vam realitzar dues presentacions en congressos de divulgació. La primera presentació va ser al Congreso CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española), celebrat a Madrid el mes de setembre del 2013. La segona presentació es va fer al Seminari LSC organitzat per la Federació de persones sordes de Catalunya (FESOCA) i celebrat a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el maig del 2014. En ambdues ocasions el projecte del Corpus LSC va tenir una molt bona rebuda i vam rebre comentaris positius i interessants del públic i dels altres ponents.

 

Share