Base de dades

corpus

Per poder organitzar i classificar tot el material enregistrat i anotat és imprescindible utilitzar una base de dades. Només d’aquesta manera es poden fer cerques per conceptes diversos de forma ràpida i àgil. Durant l’any 2016 hem estat dissenyant aquesta base de dades, que esperem poder programar i posar en línia ben aviat a disposició dels usuaris.

El que ens permetrà la base de dades, tal com l’hem dissenyada, serà fer dos tipus de cerca: una oberta al públic en general i una altra dirigida a investigadors o professionals.

La consulta oberta al públic en general podrà facilitar resultats d’acord amb els següents filtres:

  • Lloc de gravació
  • Activitat: d’entre les programades.
  • Tipus de discurs: monòleg o diàleg.
  • Gènere discursiu: descriptiu, argumentatiu o narratiu.
  • Data de la gravació
  • Grup d’edat: de 18 a 29, de 30 a 49 i més de 50.
  • Sexe: home o dona.

En canvi, la consulta dirigida als investigadors o professionals que s’acreditin com a tals, permetrà fer filtres més específics, relacionats amb aspectes dels signants i del seu entorn lingüístic, social i educatiu. Per a dur a terme aquest segon tipus de cerca, caldrà obtenir unes claus d’accés.

Share