Difusió del projecte Corpus

Intercanviar informació, dubtes i progressos sempre és molt important en qualsevol projecte científic. Per això ens va fer molta il·lusió poder participar en el Digging into signs workshop, a la University College London, els dies 30-31 de març del 2015, mitjançant la presentació del pòster “Annotation in the Catalan Sign Language Corpus Project”. El mateix any vàrem publicar l’article de Gemma Barberà, Josep Quer i Santiago Frigola ‘Primers passos cap a la documentació de discurs signat: el projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana’ al número 25 de Treballs de Sociolingüística Catalana.’ En aquest article presentem la creació del projecte pilot del corpus de referència de la llengua de signes catalana (LSC), els objectius, la metodologia i els materials que adoptem per a executar el projecte.

 

Share

Els comentaris estan tancats.