Presentació al VII Seminari de l’LSC

Som davant de l’Institut d’Estudis Catalans. L’any 2007 la FESOCA, amb la col·laboració de l’IEC, van iniciar l’organització del Seminari de l’LSC, amb l’objectiu de difondre la recerca i els projectes existents sobre la llengua de signes catalana. En un primer moment el Seminari s’organitzava anualment, però després va passar a ser bianual. El passat dia 1 de juny del 2018 va tenir lloc el VII Seminari de l’LSC, on es van presentar treballs de recerca, educació i divulgació en aquesta matèria. L’IEC també va mostrar la feina que està duent a terme sobre l’LSC. La ponència va ser presentada per l’Alexandra Navarrete i l’Eulàlia Ribera, que van explicar el projecte de la Base de dades lexicogràfica per a l’LSC i la connexió amb el Corpus. El Corpus de l’LSC és un projecte que pretén recollir dades de signants de perfils diferents d’arreu del territori català i per a treballar-lo es fa un enllaç amb la base de dades dels signes que s’hi anoten. La presentació va ser un èxit, ja que es va fer de manera simultània en LSC i en català per tal que la informació arribés a tothom de manera completa.

Share