Projecte de base de dades lexicogràfica de l’LSC

El 9 de febrer de 2016 ja teníem prou material enregistrat i anotat com per començar amb el segon gran projecte: la base de dades lexicogràfica de l’LSC. La primera tasca que ens vàrem proposar dins d’aquest segon projecte va ser la de fer un buidatge de tots els diccionaris generals, específics i altres materials existents en LSC. Vàrem fer un llistat de tots els signes que sortien al corpus, vàrem enllaçar cada un d’aquests signes amb un vídeo extret del mateix corpus, per obtenir una reproducció visual del signe. Un cop fet això, hem començat a buscar a quins materials d’LSC apareix cada un dels signes del llistat. Si el trobem en un diccionari, hi anotem la referència d’on surt. Si hi ha alguna variació respecte la imatge del signe del corpus que visualitzem, aleshores també ho anotem. Aquesta tasca encara no ha finalitzat, però està servint per a constatar que en moltes ocasions un mateix signe rep glosses diferents, i que en moltes altres ocasions una mateixa glossa fa referència a signes diferents, la qual cosa és normal, quan es treballa amb dues llengües diferents!

Share