Nota 13- Enregistraments a Vic

El passat mes d’octubre de l’any 2019, l’equip del projecte del Corpus de Referència de l’LSC vam visitar l’Agrupació de Persones Sordes de Vic i Comarca, fundada l’any 1972. D’entre la seixantena de socis, teníem la intenció d’entrevistar tres grups segons la franja d’edat; una parella del grup de joves, de mitjana edat i d’edat adulta. En aquesta visita, però, no vam poder dur a terme els enregistraments del grup de la franja d’edat jove, que es realitzaran més endavant. Les entrevistes a la parella de mitjana edat les va dur a terme la Delfina Aliaga. També vam comptar amb la cooperació del soci David Puigsallosas, que va facilitar la comunicació i la fluïdesa de les entrevistes amb la parella d’edat adulta. Les sessions d’enregistrament van ser molt exitoses. Per últim, voldríem agrair la col·laboració de l’Agrupació de Persones Sordes de Vic i Comarca, sense els quals aquestes sessions no haurien estat possibles.

Share