Arxiu de la categoria: Notícies

Els enregistraments fets a l’APESOTE i a la FESOCA

 

Els primers enregistraments del Corpus LSC es van dur a terme a l’Associació de persones sordes de Terrassa (APESOTE) durant el mes de setembre del 2013. Allà vam filmar les parelles home-dona d’edat adulta i d’edat avançada. L’amable rebuda d’APESOTE, per mitjà dels socis i de la Noelia Hernández, que va actuar d’intermediària, va fer que poguéssim dur a terme la feina i les filmacions amb molta comoditat. Com que a APESOTE no hi havia joves sords que complissin els criteris d’edat, la parella de joves sords es va enregistrar a la FESOCA, l’octubre del 2013 gràcies a la col·laboració de la Comissió de Joventut de la FESOCA.

Share

Projecte de Corpus de la llengua de signes catalana (LSC)

 

Avui iniciem el noticiari del projecte del Corpus llengua de signes catalana (LSC). Com alguns de vosaltres sabreu, l’any 2012 l’Institut d’Estudis Catalans va iniciar un projecte pilot de Corpus de l’LSC. Aquest projecte pretén recopilar dades de signants natius d’LSC d’arreu de Catalunya, per tal de poder estudiar la varietat regional, de registre i generacional de l’LSC. Fins ara hem fet enregistraments a cinc localitats, que són Terrassa, Lleida, Blanes, Palafrugell i Barcelona. De cada lloc s’han escollit sis persones sordes natives i s’han dividit en parelles home-dona per a cada una de les franges d’edat següents: de 18 a 30 anys, de 31 a 50 i majors de 51. Quan acabi aquesta etapa del projecte, s’hauran enregistrat 42 signants i s’hauran obtingut 63 hores de gravació. Tot aquest material estarà disponible a internet, organitzat per activitats i amb les corresponents anotacions. Confiem que serà una eina de gran utilitat per a l’elaboració de materials en LSC, la investigació lingüística i la creació d’una base de dades lexicogràfica de l’LSC.

Share