Arxiu de la categoria: Notícies

Les anotacions del corpus de l’LSC

Actualment no hi ha cap programa informàtic que permeti analitzar els signes que apareixen en els enregistraments de forma directa, és a dir, partint de la imatge. Per aquest motiu, després de l’enregistrament és necessari sincronitzar les dades visuals amb una anotació, en format text, que permeti cercar qualsevol signe que aparegui en el material enregistrat. Per al nostre corpus vàrem decidir utilitzar el programa gratuït ELAN, creat pel Max Planck Institute for Psycholinguistics de Nimega (Països Baixos) (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/). Aquest programa informàtic permet segmentar cada un dels signes i anotar-hi una paraula en format text que l’identifica. Generalment, aquesta anotació en format text es correspon amb una paraula o més de la llengua oral més propera, que en el nostre projecte, és la llengua catalana. No obstant això, la tasca d’anotació no és ni de lluny senzilla. L’homogeneïtat i la coherència en les anotacions és molt important per a poder fer cerques correctes de signes. Per això vàrem dur a terme moltes sessions de discussió i d’establiment dels criteris d’anotació, que vàrem basar en els treballs previs realitzats en altres projectes de corpus en llengües de signes, com el de l’NGT i la BSL (llengües de signes dels Països Baixos, i britànica, respectivament). Aquí teniu els enllaços d’aquests projectes per si poden ser del vostre interès:

http://www.ru.nl/corpusngtuk/

http://www.bslcorpusproject.org/

 

 

Share

Difusió del projecte de Corpus de l’LSC

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte del Corpus, vam realitzar dues presentacions en congressos de divulgació. La primera presentació va ser al Congreso CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española), celebrat a Madrid el mes de setembre del 2013. La segona presentació es va fer al Seminari LSC organitzat per la Federació de persones sordes de Catalunya (FESOCA) i celebrat a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el maig del 2014. En ambdues ocasions el projecte del Corpus LSC va tenir una molt bona rebuda i vam rebre comentaris positius i interessants del públic i dels altres ponents.

 

Share

Els enregistraments fets a l’APESOTE i a la FESOCA

 

Els primers enregistraments del Corpus LSC es van dur a terme a l’Associació de persones sordes de Terrassa (APESOTE) durant el mes de setembre del 2013. Allà vam filmar les parelles home-dona d’edat adulta i d’edat avançada. L’amable rebuda d’APESOTE, per mitjà dels socis i de la Noelia Hernández, que va actuar d’intermediària, va fer que poguéssim dur a terme la feina i les filmacions amb molta comoditat. Com que a APESOTE no hi havia joves sords que complissin els criteris d’edat, la parella de joves sords es va enregistrar a la FESOCA, l’octubre del 2013 gràcies a la col·laboració de la Comissió de Joventut de la FESOCA.

Share

Projecte de Corpus de la llengua de signes catalana (LSC)

 

Avui iniciem el noticiari del projecte del Corpus llengua de signes catalana (LSC). Com alguns de vosaltres sabreu, l’any 2012 l’Institut d’Estudis Catalans va iniciar un projecte pilot de Corpus de l’LSC. Aquest projecte pretén recopilar dades de signants natius d’LSC d’arreu de Catalunya, per tal de poder estudiar la varietat regional, de registre i generacional de l’LSC. Fins ara hem fet enregistraments a cinc localitats, que són Terrassa, Lleida, Blanes, Palafrugell i Barcelona. De cada lloc s’han escollit sis persones sordes natives i s’han dividit en parelles home-dona per a cada una de les franges d’edat següents: de 18 a 30 anys, de 31 a 50 i majors de 51. Quan acabi aquesta etapa del projecte, s’hauran enregistrat 42 signants i s’hauran obtingut 63 hores de gravació. Tot aquest material estarà disponible a internet, organitzat per activitats i amb les corresponents anotacions. Confiem que serà una eina de gran utilitat per a l’elaboració de materials en LSC, la investigació lingüística i la creació d’una base de dades lexicogràfica de l’LSC.

Share