Notícies

corpus

 

NOTICIARI DEL PROJECTE DEL CORPUS DE L’LSC

28 de maig de 2018

Hola a tothom,

La Federació de Persones Sordes de Catalunya, des del Departament de política lingüística de la Llengua de Signes Catalana, sempre havia organitzat, any rere any, el Seminari d’LSC, fins que a la darrera edició va decidir organitzar-lo cada dos anys. Doncs bé, aquest any toca celebrar la VII edició del Seminari de l’LSC, centrat en temes relacionats amb la llengua de signes catalana. Se celebrarà el proper dia 1 de juny, a les 3 de la tarda, i hi haurà ponències fins les 8 del vespre. Es farà a l’Institut d’Estudis Catalans, al c. Carme, 47, a la zona del centre de la ciutat de Barcelona. Hi ha diferents ponents convidats; alguns són sords i altres són oients. S’hi tractaran diferents temes de diverses àrees, com la de l’educació, la de la recerca lingüística, o la de la difusió de l’LSC; però tot a l’entorn de l’LSC. Ens agradaria molt que vinguéssiu a veure les diferents ponències, perquè els temes seran molt interessants. Si cada dia conviviu o utilitzeu la llengua de signes catalana, potser us agradaria saber-ne més coses. Així doncs, us convidem a venir. És gratuït! Aquí sota hi teniu el programa. Animeu-vos a participar-hi!

 

3 d’abril de 2018

Intercanviar informació, dubtes i progressos sempre és molt important en qualsevol projecte científic. Per això ens va fer molta il·lusió poder participar en el Digging into signs workshop, a la University College London, els dies 30-31 de març del 2015, mitjançant la presentació del pòster “Annotation in the Catalan Sign Language Corpus Project”. El mateix any vàrem publicar l’article de Gemma Barberà, Josep Quer i Santiago Frigola ‘Primers passos cap a la documentació de discurs signat: el projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana’ al número 25 de Treballs de Sociolingüística Catalana.’ En aquest article presentem la creació del projecte pilot del corpus de referència de la llengua de signes catalana (LSC), els objectius, la metodologia i els materials que adoptem per a executar el projecte.

 

15 de febrer de 2018

La segona associació on vam fer enregistraments va ser a la Llar del Sord de Lleida, una entitat fundada l’any 1953 i l’única associació vinculada a l’LSC de tota la comarca del Segrià. Com que l’organització dels horaris de recollida de dades és molt complexa, vàrem haver de dividir les sessions de gravació en dues. A la primera sessió, duta a terme el novembre del 2014, vàrem enregistrar les parelles adulta i d’edat avançada. A la segona sessió, que no es va poder fer fins al cap d’uns mesos, al juny del 2015, vàrem gravar la parella de la franja d’edat de 18 a 30 anys. Des d’aquí reiterem el nostre més sincer agraïment per la bona acollida que va tenir el projecte per part dels socis de la Llar del Sord de Lleida i sobretot per part de la Lídia Sánchez, que va mostrar una generosa disposició tant en la fase prèvia de preparació, com durant l’enregistrament.

 

9 de gener de 2018

Actualment no hi ha cap programa informàtic que permeti analitzar els signes que apareixen en els enregistraments de forma directa, és a dir, partint de la imatge. Per aquest motiu, després de l’enregistrament és necessari sincronitzar les dades visuals amb una anotació, en format text, que permeti cercar qualsevol signe que aparegui en el material enregistrat. Per al nostre corpus vàrem decidir utilitzar el programa gratuït ELAN, creat pel Max Planck Institute for Psycholinguistics de Nimega (Països Baixos) (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/). Aquest programa informàtic permet segmentar cada un dels signes i anotar-hi una paraula en format text que l’identifica. Generalment, aquesta anotació en format text es correspon amb una paraula o més de la llengua oral més propera, que en el nostre projecte, és la llengua catalana. No obstant això, la tasca d’anotació no és ni de lluny senzilla. L’homogeneïtat i la coherència en les anotacions és molt important per a poder fer cerques correctes de signes. Per això vàrem dur a terme moltes sessions de discussió i d’establiment dels criteris d’anotació, que vàrem basar en els treballs previs realitzats en altres projectes de corpus en llengües de signes, com el de l’NGT i la BSL (llengües de signes dels Països Baixos, i britànica, respectivament). Aquí teniu els enllaços d’aquests projectes per si poden ser del vostre interès:

http://www.ru.nl/corpusngtuk/

http://www.bslcorpusproject.org/

 

13 de desembre de 2017

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte del Corpus, vam realitzar dues presentacions en congressos de divulgació. La primera presentació va ser al Congreso CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española), celebrat a Madrid el mes de setembre del 2013. La segona presentació es va fer al Seminari LSC organitzat per la Federació de persones sordes de Catalunya (FESOCA) i celebrat a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el maig del 2014. En ambdues ocasions el projecte del Corpus LSC va tenir una molt bona rebuda i vam rebre comentaris positius i interessants del públic i dels altres ponents.

 

22 de novembre de 2017

Els primers enregistraments del Corpus LSC es van dur a terme a l’Associació de persones sordes de Terrassa (APESOTE) durant el mes de setembre del 2013. Allà vam filmar les parelles home-dona d’edat adulta i d’edat avançada. L’amable rebuda d’APESOTE, per mitjà dels socis i de la Noelia Hernández, que va actuar d’intermediària, va fer que poguéssim dur a terme la feina i les filmacions amb molta comoditat. Com que a APESOTE no hi havia joves sords que complissin els criteris d’edat, la parella de joves sords es va enregistrar a la FESOCA, l’octubre del 2013 gràcies a la col·laboració de la Comissió de Joventut de la FESOCA.

 

1 de juny de 2017

Avui iniciem el noticiari del projecte del Corpus llengua de signes catalana (LSC). Com alguns de vosaltres sabreu, l’any 2012 l’Institut d’Estudis Catalans va iniciar un projecte pilot de Corpus de l’LSC. Aquest projecte pretén recopilar dades de signants natius d’LSC d’arreu de Catalunya, per tal de poder estudiar la varietat regional, de registre i generacional de l’LSC. Fins ara hem fet enregistraments a cinc localitats, que són Terrassa, Lleida, Blanes, Palafrugell i Barcelona. De cada lloc s’han escollit sis persones sordes natives i s’han dividit en parelles home-dona per a cada una de les franges d’edat següents: de 18 a 30 anys, de 31 a 50 i majors de 51. Quan acabi aquesta etapa del projecte, s’hauran enregistrat 42 signants i s’hauran obtingut 63 hores de gravació. Tot aquest material estarà disponible a internet, organitzat per activitats i amb les corresponents anotacions. Confiem que serà una eina de gran utilitat per a l’elaboració de materials en LSC, la investigació lingüística i la creació d’una base de dades lexicogràfica de l’LSC.