Context de l’R+D+I (1996-2008)

ContextS’han actualitzat els informes de Context socioeconòmic de MERIDIÀ, que ara contenen les dades del període 1996-2008. Les estadístiques de despesa i personal dedicat a l’R+D+I de Catalunya, Illes Balears i País Valencià es poden comparar amb les altres comunitats autònomes espanyoles i amb alguns països de la Unió Europea (UE) i de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

En relació a la despesa interna en activitats d’R+D, els territoris de llengua i cultura catalanes han passat de 1.080,57 milions d’euros (28,05% de l’Estat espanyol, any 1996) a 4.497,28 milions d’euros (30,58%, any 2008). Per sectors d’execució, només Catalunya (el 63,00% correspon a empreses, any 2007) presenta una distribució molt similar a la mitjana europea (63,30%, any 2007). Pel que fa al percentatge del Producte Interior Brut (PIB), l’any 2008 la despesa mitjana en R+D a la UE era del 1,77%, a Catalunya del 1,61%, al País Valencià del 1,05% i a les Illes Balears del 0,35%.

Respecte a la despesa en innovació, l’any 1998 els territoris de llengua i cultura catalanes invertien 2.156,38 milions d’euros (35,50% estatal), mentre que l’any 2008 la xifra ha crescut fins els 5.040,84 milions d’euros (25,31%). En bona part, el descens percentual s’explica pel creixement de Madrid, que ha passat del 20,92% (1998) al 38,49% (2008). Per la seva banda, Catalunya, Illes Balears i País Valencià disposen de 12.895 empreses innovadores (35,64% estatal, any 2008).

Pel que fa al personal empleat en activitats d’R+D per Equivalència a Dedicació Plena (EDP), de les 87.264 persones (28,46% espanyol, any 1996) s’ha arribat a les 215.676 (31,41%, any 2008). En relació a la població activa, només Catalunya presenta una dada superior a la mitjana europea: l’any 2007, tenia 12,3 persones dedicades a activitats d’R+D per cada 1.000 treballadors en actiu, mentre que la UE presentava 10,4.

Per acabar, el nombre d’investigadors (EDP) de Catalunya, Illes Balears i País Valencià també ha crescut de forma important: de 14.031 (27,17% estatal, any 1996) a 39.652 (30,27%, any 2008). També en aquest cas, Catalunya presenta una dada superior a l’europea en relació a la població activa: 7,1 per 6,4 (any 2007).

MERIDIÀ agrupa dades procedents de les següents fonts d’informació:

Per a més informació, podeu consultar els informes, documents i enllaços disponibles a l’apartat Context de MERIDIÀ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter