Estadístiques de patents sol·licitades a l’OEPM

OEPMS’ha actualitzat l’Informe de MERIDIÀ sobre sol·licituds de patents publicades per l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2008. Aquestes dades provenen de la publicació anual “Estadística de propiedad industrial” i permeten comparar les sol·licituds de patents de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià en relació al total espanyol per codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

En termes globals, en el període 2000-2008 Catalunya ha sol·licitat a l’OEPM 4.874 patents (27,9% estatal), les Illes Balears 152 (0,9%) i el País Valencià 2.187 (12,5%). Respecte a l’evolució anual, es pot consultar el gràfic adjunt.

Estadístiques OEPM (2000-2008)
Per àmbits temàtics, gairebé la meitat de les sol·licituds de patents es concentren a les seccions A i B de la CIP, la qual s’estructura de la següent manera:

  • Secció A. Necessitats corrents de la vida (inclou aliments i medicina)
  • Secció B. Tècniques industrials diverses; transport (inclou vehicles i emmagatzematge)
  • Secció C. Química; metal·lúrgia
  • Secció D. Tèxtils; paper
  • Secció E. Construccions fixes
  • Secció F. Mecànica; enllumenat; calefacció
  • Secció G. Física
  • Secció H. Electricitat

En relació al total espanyol, Catalunya presenta percentatges estatals per sobre de la mitjana en les seccions E (48,9%), B (31,9%) i H (30,1%). Per la seva banda, el País Valencià destaca en les seccions A (14,4%), B (12,9%), E (12,9%) i D (12,6%), mentre que les Illes Balears només en la secció A (1,7%).

Per a mes informació, podeu consultar el lloc web de l’OEPM o l’apartat de patents de MERIDIÀ, que inclou també informació sobre les sol·licituds a l’European Patent Office (EPO). També podeu accedir al servei de Cerca de MERIDIÀ per informació per paraula clau.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter