Catalunya i el País Valencià perden terreny en els projectes d’R+D del CDTI

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) té l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses espanyoles mitjançant la investigació i el desenvolupament tecnològic. La captació d’ajuts i subvencions del CDTI és un bon indicador de l’R+D+I desenvolupada pel teixit empresarial. Pel que fa al nombre de projectes, les empreses catalanes són capdavanteres a l’Estat. Ara bé, Catalunya i el País Valencià presenten una clara tendència a la baixa en el global espanyol.

El CDTI és una entitat del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) que pretén millorar la competitivitat de les empreses espanyoles mitjançant la investigació i el desenvolupament tecnològic. Amb aquest objectiu, finança projectes d’R+D individuals o consorciats amb ajudes parcialment reemborsables a tipus d’interès zero i amb un llarg període d’amortització. També, facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC) i subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT, vegeu l’entrada publicada l’1 de juny de 2010). En l’àmbit internacional, el CDTI promou la participació de les empreses espanyoles en iniciatives internacionals: Seventh Framework Programme (FP7), EUREKA, IBEROEKA, etc. En el període 1978-2008, l’aportació del CDTI ha estat de 6.027 milions d’euros, gairebé un 46,2% de la inversió total dels 11.932 projectes finançats.

Pel que fa al nombre de projectes (període 2000-2008), les empreses catalanes són capdavanteres a l’Estat, ja que n’han executat 1.864 (27,5%). Ara bé, Catalunya i el País Valencià (629 projectes, 9,3%) presenten una clara tendència a la baixa, tot el contrari que les comunitats autònomes del País Basc o Aragó (vegeu gràfic). Per la seva banda, les empreses balears només han rebut, en el mateix període, 18 projectes (0,3%).

Projectes CDTI (2000-2008)

En l’àmbit estatal (2000-2008), predominen els projectes d’empreses del sector industrial (68,1%), seguits pels dels serveis (25,9%), els d’agricultura i pesca (3,3%) i els de la construcció (2,7%). Catalunya i el País Valencià presenten una distribució similar a l’espanyola, si bé els projectes catalans predominen en la indústria tèxtil (55,3% del global espanyol) i en la químico-farmacèutica (38,9%), mentre que les valencianes, en la tèxtil (28,0%) i en la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (22,0%). En general, els territoris de llengua i cultura catalanes també obtenen bons indicadors en el sector comercial i en les noves tecnologies.

Tota aquesta informació es pot consultar de forma més detallada en els dos informes disponibles a l’apartat de Recursos econòmics del portal MERIDIÀ, així com al lloc web del CDTI.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter