Catalunya triplica el nombre de patents europees

L’Eurostat publica les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l’European Patent Office (EPO). En el període 1996-2006, els territoris de llengua i cultura catalanes han triplicat el nombre de patents, fins arribar a l’1,1% del total de la Unió Europea (UE) (any 2006). Ara bé, la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa situa les xifres catalanes entre la mitjana espanyola i l’europea.

A l’apartat de Patents del portal MERIDIÀ s’han actualitzat els informes sobre sol·licituds de patents publicades a l’EPO corresponents al període 1996-2006. Les dades es poden consultar per diferents indicadors (patents totals, patents per milió de població activa, patents per milió d’habitants) i per codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP), tant en l’àmbit regional (Catalunya, Illes Balears i País Valencià) com en l’àmbit estatal (membres de la Unió Europea).

Per analitzar les dades cal tenir en compte dues consideracions metodològiques:
– La informació per regions es publica amb un retard de 4-5 anys.
– La distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord al país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències, fet que explica el fraccionament en decimals.

En el període 1996-2006, Catalunya ha sol·licitat a l’EPO 3.832,7 patents (39,2% del global estatal), les Illes Balears 69,7 (0,7%) i el País Valencià 888,8 (9,1%). Per tant, Catalunya és capdavantera a l’Estat espanyol i gairebé ha triplicat el nombre de sol·licituds, amb un ritme de creixement comparable al de les Illes Balears i del País Valencià. Respecte al conjunt d’Espanya, les sol·licituds de patents de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, s’han mantingut per sobre del 45%, mentre que el percentatge en relació a la UE s’ha duplicat (del 0,6% de l’any 1996 fins al 1,1% de l’any 2006).

En general, les seccions de la CIP que concentren més sol·licituds de patents són les seccions A (Necessitats corrents de la vida) i B (Tècniques industrials diverses; transport). Als territoris de llengua i cultura catalanes també predominen, quantitativament, les sol·licituds d’aquestes seccions. Malgrat això, el percentatge més elevat respecte les sol·licituds totals d’Espanya correspon a altres apartats de la CIP: a Catalunya i les Illes Balears destaca la secció A i D (Tèxtils; paper) amb uns percentatges mitjans, respectivament, del 44,8% i 51,2%, per Catalunya, i 1,5% i 5,2%, per les Illes Balears. Al País Valencià predomina la secció E (Construccions fixes) amb un percentatge mitjà del 14,1%.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EPO o l’apartat de Patents de MERIDIÀ, que inclou també informació sobre les sol·licituds a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). També podeu accedir al servei de Cerca de MERIDIÀ per obtenir informació per paraula clau.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter