Nous projectes de recerca mèdica finançats per les fundacions FIPSE i SEPAR

L’any 2009 la Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España (FIPSE), que impulsa la recerca en VIH/sida, va finançar 14 projectes, 8 dels quals van ser concedits a Catalunya (el  57,1 % del global espanyol). D’altra banda, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que estimula el progrés científic de les malalties pneumològiques i la cirurgia toràcica, va finançar un total de 27 projectes; 17 corresponen a Catalunya i 1 a les Illes Balears (respectivament, el 63% i 3,7% del global espanyol).

La fundació FIPSE, constituïda l’any 1998 pel Ministerio de Sanidad y Consumo (actualment, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), s’ha dedicat especialment a establir línies de recerca que permetin conèixer millor l’epidèmia de la sida per tal de desenvolupar estratègies de prevenció efectiva. Les investigacions es centren  en els aspectes bàsics, clínics, epidemiològics i socials de la malaltia.  Des de l’any 1999 fins el 2009, l’entitat ha finançat 117 projectes en tot l’àmbit espanyol,  14 dels quals corresponen a l’any 2009 (sis menys que el 2008). Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, en aquests onze anys, s’han finançat a Catalunya un total de 78 projectes, al País Valencià, 19 i a les Illes Balears, 1.

D’altra banda, SEPAR, que té la seu social a Barcelona, centra la recerca científica en les malalties pneumològiques medicoquirúrgiques des de l’any 1955. La Fundación Respira, a través de la junta directiva de la societat, finança projectes relacionats amb la salut pulmonar i les malalties respiratòries/toràciques. Des de l’any 1999 al 2009, ha concedit ajuts de recerca per a 188 projectes espanyols.  Val a dir que l’any 2009 en van rebre finançament 27 projectes, els mateixos que  l’any 2008. En referència a Catalunya, en aquests onze anys, se n’han finançat un total de 120, a les Illes Balears, 19 i al País Valencià, 11. Pel que fa l’any 2009, Catalunya va rebre ajuts per a 17 projectes, i  les Illes Balears per a 1.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web de les Fundacions, i els informes que es disposen a l’apartat Recursos Econòmics del portal web MERIDIÀ. Ambdós, s’han actualitzat recentment amb les dades del 2009.

Una resposta a Nous projectes de recerca mèdica finançats per les fundacions FIPSE i SEPAR

  • Observatori de la Recerca (OR-IEC) diu:

    S’ha realitzat un nou càlcul del nombre de projectes què han rebut finançament per part de FIPSE, des de l’any 1999 fins el 2009.
    L’entitat ha finançat 229 projectes en tot l’àmbit espanyol, 14 dels quals corresponen a l’any 2009 (sis menys que el 2008). Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, en aquests onze anys, s’han finançat a Catalunya un total de 84 projectes, al País Valencià, 20 i a les Illes Balears, 1.

    Observatori de la Recerca (OR-IEC)

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter