El professorat propi de la UOC, en constant creixement

El curs 2008-2009, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) constatava un nombre de 213 professors propis, 13 més que l’any acadèmic anterior. Pel que fa als àmbits d’estudi, els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació disposaven del nombre més elevat de docents, 52 en total. Seguidament, els Estudis d’Arts i Humanitats, amb 41 docents, i a continuació, els Estudis d’Economia i Empresa, amb 36.

L’Informe Professorat propi de la UOC i el Gràfic de Professorat propi de la UOC, de l’apartat Recursos Humans del portal web MERIDIÀ, mostren el creixement del nombre de professors propis des de l’any 1995 fins el 2009, fet que reflecteix la consolidació d’una universitat virtual de només 15 anys d’antiguitat. Les dades, que s’han extret de les memòries anuals de la universitat, no inclouen les categories contractuals de tutors ni de consultors.

El col·lectiu docent de la UOC està format per més de 2.500 professionals de disciplines diferents, la meitat dels quals són doctors. Es distingeixen tres figures de professorat: el professor coordinador de l’assignatura, que vetlla perquè tots els elements necessaris hi siguin, i en garanteix la qualitat; el professor consultor que és qui exerceix el rol d’acompanyament i facilitador de l’aprenentatge, i qui està en permanent contacte amb l’estudiant i l’avalua; i el tutor, que és el referent institucional per a l’estudiant al llarg de tots els estudis.

Des de l’any 1994, any en què es va crear la universitat, el nombre de professors ha crescut de forma constant. En aquests últims anys, el creixement més important va ser durant l’any acadèmic 2006-2007, en què  es va constatar, respecte l’any anterior, un creixement del professorat del 24,5%; de 147 docents es va passar a 183. Des de l’any 2000, els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació mostren el nombre més elevat de professionals. Val a dir que aquesta xifra ha augmentat especialment a partir del 2005, període en què s’hi inclou l’àrea de Telecomunicació.

Per a més informació, podeu consultar les memòries anuals de la UOC, dins l’apartat Difusió i Publicacions del lloc web de la universitat.  Tanmateix, l’entrada publicada el 27 d’octubre de 2010, analitza el professorat propi de les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter