Avenços en l’estudi de la recerca alimentària a Catalunya

Des del mes de juliol de 2010, el Grup de Treball de la Recerca Alimentària (coordinat per la Dra. Montserrat Rivero) de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) col·labora amb l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC). L’objectiu és revisar amb profunditat les dades sobre R+D+I alimentària a Catalunya, incloent informació sobre entitats, recursos humans i econòmics, publicacions, patents i altres indicadors que permeten veure l’evolució des de l’any 2000 i analitzar l’estat actual d’aquest àmbit.

Resultats

Els primers resultats van ser presentats recentment a l’assemblea de l’ACCA (18/02/2011) i al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (23/02/2011). Extretes del portal web MERIDIÀ i d’altres fonts d’informació, les dades comparen Catalunya, amb el total dels Països Catalans, l’Estat espanyol i, si s’escau, la Unió  Europea.

Respecte als projectes de recerca, la informació correspon a les concessions del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias i dels consorcis CENIT i CONSOLIDER.

Pel que fa les tesis doctorals, són dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) segons l’estudi universitari del doctorand.

En relació a les patents, es presenta informació extreta de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), així com d’Eurostat i de l’European Patent Office (EPO). Les patents seleccionades corresponen als codis A21, A22, A23, C11, C12 i C13 de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

En darrer lloc, els articles científics són publicacions a revistes de la categoria Food Science and Technology (FS&T) a la base de dades Science Citation Index Expanded (SCI-E).

Conclusions preliminars

A partir d’aquesta informació, s’han començat a extreure algunes consideracions que caldria tenir en compte:

  • La recerca i la inversió en R+D en l’àmbit de l’alimentació és fonamental per innovar i mantenir la competitivitat d’un dels sectors econòmics més importants de Catalunya.
  • En general, Catalunya i els Països Catalans mostren uns indicadors de recerca en alimentació favorables versus Espanya en el període estudiat.
  • Tot i això, la qualitat de la recerca alimentària que es fa a Catalunya (mesurada amb marcadors com les cites per document, quartils de les revistes i nombre de projectes consorciats) és molt notable.
  • És important tenir en compte que les dades presentades corresponen als anys previs a l’actual crisi econòmica. Seria recomanable i interessant fer un seguiment en els propers anys dels indicadors de l’activitat de la recerca a Catalunya, per tal d’avaluar com afecta la nova situació econòmica.

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a l’ACCA o l’OR-IEC. Així mateix, podeu consultar l’entrada sobra la col·laboració entre l’ACCA i l’OR-IEC permetrà revisar l’estat de la recerca agroalimentària a Catalunya, publicada el 6 de juliol del 2010 en aquest mateix blog, sobre els inicis d’aquest projecte.

Una resposta a Avenços en l’estudi de la recerca alimentària a Catalunya

  • Josep Obiols diu:

    Vist el que tenim cal reforsar els index de qualitat.
    Jo estic revisant el llistat de titols de les 1600 llegides i certament nhi han moltes d’alimentació. De moment estic clasifican-les per Tecnologia, Nutrició, Higiene, Analisis, Microbiologia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter