Participació catalana a la investigació europea (1)

FP7

El Seventh Framework Programme (FP7) és el principal instrument de finançament de la recerca de la Unió Europa (UE), amb un pressupost global de 53.272 milions d’euros (M€) per al període 2007-2013.  L’objectiu bàsic consisteix en impulsar iniciatives i projectes de recerca cooperativa amb socis de la UE o amb participants d’altres països.

CORDIS és el servei d’informació sobre l’R+D europea i ha servit de font per a actualitzar els dos informes estadístics del portal MERIDIÀ sobre la participació dels territoris de llengua i cultura catalanes a l’FP7: un Informe per a empreses (per codis de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, CCAE-93) i un Informe per entitats no empresarials (per grans àrees científiques). Cal tenir en compte que un mateix projecte es pot executar per més d’una entitat i que les dades dels projectes més recents encara no s’han publicat definitivament  i, per tant, poden ser revisades.

A continuació s’analitza la participació de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià a cada un dels 6 programes estructurals de l’FP7 en el període 2007-2010. En els propers dies es publicarà una altra entrada per estudiar la participació per sectors institucionals, territoris i temes de recerca.

El programa Cooperació (32.413 M€ de pressupost) és el nucli de l’FP7 i fomenta la investigació col·laborativa entre la indústria i la universitat. S’estructura en grans temes de recerca: salut, TIC, energia, transport, espai, etc. Dels 3.199 projectes consultables a CORDIS, els Països Catalans participen en 569 (un 17,8% respecte al total i un 42,2% en relació a les iniciatives espanyoles). Els subprogrames  amb un percentatge superior a la mitjana europea són Medi Ambient (25,4%); Space (24,0%); Nanociències, Nanotecnologies i Noves Tecnologies de Producció (22,3%, vegeu l’entrada de 28 de febrer de 2011); Salut (20,3%); Ciències socioeconòmiques i Humanitats (18,5%); i, finalment, TIC (18,2%).

Capacitats (4.097 M€) és el programa encarregat d’enfortir l’economia basada en el coneixement a partir d’actuacions en 7 àrees: Infraestructures Científiques, Recerca per a PIMEs, Regions de Coneixement, Cooperació Internacional, Potencial Investigador, Suport a Polítiques de Recerca i, per acabar, Ciència i Societat. Els Països Catalans registren indicadors similars al programa de Cooperació;  178 projectes, fet que suposa un 18,1% del global europeu i un 45,2% de l’espanyol.

El programa Idees (7.510 M€) pretén fomentar activitats de recerca bàsica en les fronteres de la ciència i la tecnologia, que són avaluades únicament per la seva excel·lència científica. L’execució del programa corre a càrrec de l’European Research Council (ERC). Dels 1.267 projectes finançats,  51 corresponen als Països Catalans (un 4,0% d’Europa i un 61,4% d’Espanya), on Catalunya (42 projectes) hi juga un paper primordial .

El programa Persones (4.750 M€) dóna suport a la mobilitat i el desenvolupament de la carrera investigadora, dins i fora d’Europa. Per ara, CORDIS registra 3.787 accions finançades, de les quals 208 (5,5% del total i 48,1% de l’Estat espanyol) presenten participació catalana, valenciana o balear.

El Joint Research Centre (JRC) (1.751 M€) és el centre comú que facilita suport científic i tecnològic per a la concepció, desenvolupament, aplicació i supervisió de polítiques comunitàries.

Finalment, EURATOM (2.751 M€) es responsabilitza de la  recerca nuclear europea en 2 àrees: a) Fusió nuclear i instal·lació internacional ITER; b) Fissió nuclear (seguretat, gestió de residus i protecció contra la radiació). Una part d’aquestes accions són executades directament pel JRC. Dels 64 projectes finançats, en 15 hi participen entitats dels Països Catalans (un 23,4% del total i un 44,1% respecte a Espanya).

Per a més informació, podeu accedir als portals web CORDIS (apartat FP7) i MERIDIÀ (apartat Recursos Econòmics), així com al Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI), de la Generalitat de Catalunya. A més, podeu consultar el servei de Cerca de MERIDIÀ (permet la cerca per paraules del títol) o les diferents entrades sobre l’ERC publicades a aquest blog els anys 2010 (26 de gener, 14 de juny i 21 d’octubre) i 2011 (28 de gener).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter