Articles científics catalans a ISI Web of Science (1996-2009)

ISI Web of KnowledgeISI Web of Science (Thomson Reuters) és una de les principals plataformes per analitzar la investigació científica mundial. A partir de la informació que ofereix,  s’ha actualitzat l’Informe Producció científica Thomson Scientific ISI al portal web MERIDIÀ. Aquest informe inclou només els articles (s’exclouen els altres tipus documentals) indexats en el període 1996-2009 a les bases de dades Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). L’informe proporciona dades sobre els territoris de llengua i cultura catalanes, els principals Estats europeus i, com a novetat, els països més destacats en la producció científica internacional.

A escala mundial, s’observa un creixement sostingut de la producció científica al llarg del període 1996-2009. En el cas de Catalunya, s’experimenta un fort creixement (207,8%) que supera el de la producció estatal (156,5%), triplica l’europeu (60,8%) i quadruplica l’internacional (46,6%). Aquest augment és molt similar a l’experimentat per països com Grècia (218,8%) i Xile (209,6%) i resulta lleugerament inferior al del País Valencià (231,6%) i al de les Illes Balears (286,5%). Es tracta d’un creixement sostingut, propi d’un sistema en procés de consolidació i remarcable dins del panorama internacional. Aquest està marcat pel lideratge de les potències científiques tradicionals (els Estats Units, el Regne Unit, el Japó o Alemanya) i per la forta competència de les economies emergents com, per exemple, Corea del Sud, el Brasil, l’Índia o la Xina. En relació a aquest darrer país, és espectacular el creixement xinés (752,5%), que se situa com a tercera potència en el rànquing de països amb major producció científica a ISI Web of Science.

L’any 2009, la producció científica a Catalunya (15.136 articles) representa un 28,1% del total estatal (53.901), un 2,7% respecte a la UE27 (557.278) i un 0,9% de la producció mundial (1.654.757). En termes absoluts, aquesta xifra és superior a la d’Àustria (14.625), Dinamarca (14.197), Grècia (13.515), Mèxic (13.380), Finlàndia (11.409), Irlanda (10.620), Portugal (10.431), Sud-Àfrica (9.127) o Argentina (8.171). Per la seva banda, el País Valencià i les Illes Balears van arribar, respectivament, als 6.458 i 974 articles.

En les properes setmanes l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) actualitzarà un altre informe que permet ponderar aquestes dades amb el nombre d’investigadors en Equivalència a Dedicació Plena (EDP). També es publicaran dos informes nous sobre la col·laboració científica internacional de Catalunya i sobre l’impacte de recerca catalana en les diferents àrees temàtiques del Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED).

Per a més informació, podeu consultar l’apartat Resultats del portal web MERIDIÀ i les entrades següents d’aquest blog: “Anàlisi comparativa de la producció científica catalana“, “Knowledge, Networks and Nations” i “Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica a Catalunya (Scopus, 2003-2008)“.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter