Examen del Plan Nacional de I+D+i

Plan Nacional I+D+iA partir de l’any 1988, el Plan Nacional de I+D+i esdevé l’instrument de programació plurianual de la política científica i tecnològica espanyola. Des de l’any 2000, s’han impulsat els plans per als quadriennis 2000-2003, 2004-2007 i 2008-2011. Mitjançant les dades del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I per comunitats autònomes i modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, infraestructures, transferència tecnològica, cultura científica, etc.).

L’informe permet examinar l’evolució de les autonomies en el període 2001-2009 (no hi ha dades de l’any 2000) segons 4 indicadors: nombre d’activitats; nombre d’investigadors implicats; import de la subvenció; i, per últim, import del crèdit. En termes generals, Catalunya i Madrid són les autonomies capdavanteres a l’Estat espanyol i el conjunt dels territoris de llengua i cultura catalanes executen 3 de cada 10 activitats finançades. Així mateix, el País Valencià ocupa la tercera posició en determinats àmbits.

En el període 2001-2009, el Mapa de nombre d’activitats del Plan Nacional de I+D+i evidencia que Catalunya ha executat 23.332 accions, xifra que suposa un 20,9% del total i que supera Madrid (20,5%) i Andalusia (12,2%). Per la seva banda, el País Valencià n’ha desenvolupat 10.934 (9,8%) i les Illes Balears, 1.035 (0,9%).

En relació a les dades econòmiques, el Mapa de les subvencions concedides mostra com Madrid ocupa el primer lloc, amb 2.964 milions d’euros (M€), un 26,3% del global espanyol en el període 2001-2009. Catalunya n’ha rebut 2.392,0 M€ (21,2%), el País Valencià 1.000,8 M€ (8,9%) i les Illes Balears 107,0 M€ (0,9%).

Pel que fa al Mapa dels crèdits concedits, Catalunya se situa en primera posició, amb un total 2.847,6 M€ (23,8%), seguit de Madrid (2.551,0 M€, 21,3%), el País Valencià (1.405,5 M€, 11,7%) i el País Basc (11,6%). Ara bé, aquest indicador també permet observar el considerable retrocés de Catalunya respecte a Madrid en el bienni 2008-2009. Per la seva banda, les Illes Balears obtenen uns crèdits globals de 66,1 M€ (0,6%).

Per modalitats, Catalunya ocupa el primer lloc de l’Estat espanyol en les dues línies instrumentals més importants del Plan Nacional de I+D+i: recursos humans (inclou els programes nacionals de formació, mobilitat, contractació i incorporació) i projectes d’investigació (conté els programes d’investigació fonamental, aplicada, desenvolupament experimental i innovació).

Per a més informació, podeu consultar el lloc del MICINN o l’apartat de Recursos econòmics del portal MERIDIÀ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter