Evolució positiva (però insuficient) de la despesa en activitats d’R+D

Unió EuropeaOECDL’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D en relació al PIB facilita la comparació de les dades de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears amb altres 46 països, sobretot membres de la Unió Europea (UE) i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD), a més de les principals potències emergents. En el període 1996-2009, la despesa interna total en R+D ha augmentat de manera significativa en els territoris de llengua i cultura catalanes. Així, Catalunya ha passat d’una despesa del 0,92% del PIB (1996) al 1,68% (2009), el País Valencià del 0,56% al 1,1%, i les Illes Balears del 0,21% al 0,38%.

Per tant, aquest indicador registra un augment superior al 80% en els tres territoris, esforç semblant al realitzat per països com Hongria o Turquia i, en major mesura, Estònia, Portugal i la Xina. Catalunya té el millor dels 3 percentatges, superior a Espanya (1,38%, any 2009) i equiparable amb Portugal (1,66%), Luxemburg (1,68%) o la Xina (1,7%).

Malgrat l’evolució positiva, aquestes xifres es troben per sota dels indicadors mitjans dels països membres de la UE (2,01%, any 2009) i de l’OECD (2,33%, any 2008). També es troben força allunyades dels països capdavanters en el panorama mundial com, per exemple, Israel (4,28%, any 2009), Finlàndia (3,96%) o Suècia (3,62%).

De tota manera, cal tenir en compte que, per extreure conclusions definitives, aquest indicador s’hauria de ponderar amb altres dades socioeconòmiques que són específiques de cada país: població, territori, inflació, etc. A més, la informació s’ha extret de tres fonts diferents: Eurostat, OECD i Observatorio Español de la Innovación y del Conocimiento (ICONO).

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Context del portal MERIDIÀ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter