Creixement dels projectes CDTI 2009 als territoris de llengua i cultura catalanes

Segons l’Informe Projectes del CDTI per codis CCAE93, actualitzat recentment a MERIDIÀ amb les dades del 2009, les empreses catalanes continuen essent capdavanteres a Espanya  pel que fa al nombre de projectes finançats pel Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).  El centre subvenciona projectes individuals i cooperatius d’R+D, i també facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC). Respecte a un total de 1.409 projectes, Catalunya n’ha executat 321 (22,8 % del global espanyol), el País Valencià 128 (9,1%) i les Illes Balears 6 (0,4%). En l’àmbit català, es fa palès  un predomini de projectes del sector industrial químic i farmacèutic, concretament 46 projectes que representen gairebé el 50% de la participació destinada a aquest àmbit, en el conjunt espanyol.

En comparació amb l’any 2008, es detecta un augment general del nombre de projectes del CDTI. L’any 2009, l’Estat espanyol passa de tenir 1.109 projectes a 1.409, fet que suposa un increment del 27,1 %. En el context autonòmic, Catalunya rep 321 projectes, 58 més que l’any anterior, la qual cosa significa un 22,1 % de creixement relatiu. Així mateix, el País Valencià participa en 34 projectes més respecte l’any 2008, que indiquen un increment del 36,2%. Pel que fa les Illes Balears, de 4 projectes participats se’n passa a 6, l’any posterior. Quant a l’àmbit estatal, la comunitat de Madrid executa 222 projectes, és a dir, 64 més que l’any anterior, dada que significa un augment relatiu del 40,5% .

En referència als sectors d’activitat econòmica, Catalunya participa en 46 projectes de la indústria química i farmacèutica que es tradueixen en un 14,3% del conjunt d’iniciatives catalanes. El comerç a l’engròs es posiciona com una altra activitat amb nombre elevat de projectes participats, en concret 29 projectes (9%). Així mateix, el segueixen les indústries de construcció de maquinària (8,1%), les de productes alimentaris i begudes (7,2%), i les activitats informàtiques (6,5%). Val a dir que 32 projectes (10%) del  conjunt català es dediquen a altres activitats empresarials que engloben la comptabilitat, els estudis de mercat i consultoria, els serveis tècnics, i la publicitat.

Quant al País Valencià, predominen les indústries de productes alimentaris i begudes  amb un total de 18 iniciatives (14%). També destaca l’activitat de les indústries de la construcció de maquinària (10,2%) i el comerç a l’engròs (13 projectes, 10,2%). Les indústries químiques i les tèxtils dediquen 12 i 10 projectes  (9,4% i 7,8%), respectivament,  del total de la participació valenciana. Com en el cas de Catalunya, també destaquen altres activitats empresarials amb un nombre de 13 projectes (10,2%).

Pel que fa a l’àmbit espanyol, en primer terme es situa el sector alimentari amb una participació de 140 projectes (10%). També predominen les indústries de la construcció, les activitats informàtiques, i el comerç a l’engròs amb 118, 105 i 104 projectes (8,4%, 7,5% i 7,4% ), respectivament. A diferència de Catalunya que és capdavantera en el sector químic i farmacèutic, a Espanya aquesta activitat ocupa el sisè lloc, amb un nombre de 97 projectes (7%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, l’apartat de Recursos Econòmics del portal MERIDIÀ, i les entrades sobre el CDTI publicades en aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter